środa, 02 marzec 2016 09:31

Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap

Napisane przez

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
Posted on 3 lutego 2011


7 września  2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na przedmiotowej inwestycji. Jest nim przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. w Olsztynie.
Obecnie opracowywane są dokumenty związane z procedurą wyboru wykonawcy robót budowlanych w przetargu nieograniczonym.  W wyniku realizacji I etapu „Budowy Zespołu szkół Zawodowych w Kurzętniku” powstanie budynek dydaktyczny z nowocześnie wyposażonymi salami zajęć praktycznych do nauki zawodu o kierunkach gastronomicznych, ale również innych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Posted on 3 kwietnia 2011


28 czerwca 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Warmińsko Mazurskim z/s w Olsztynie a Powiatem Nowomiejskim z/s w Nowym Mieście Lubawskim o dofinansowanie projektu „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap”.
Projekt  dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Infrastruktura Społeczna”, Działanie 3.1 – „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
Wartość całkowita projektu w dniu podpisania umowy wynosiła – 8 801 793,41 zł, z czego środki europejskie w kwocie 6 943 248,64 zł stanowią 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostała kwota jest wkładem własnym Powiatu Nowomiejskiego.


Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych
Posted on 3 kwietnia 2011


10 grudnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją długo oczekiwanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – etap I”.
Historyczny dokument podpisali w imieniu Powiatu Nowomiejskiego: Przewodnicząca Zarządu  Pani Ewa Dembek, Członek Zarządu Pan Marcin Buliński oraz Skarbnik Powiatu Pani Halina Bartkowska, natomiast ze strony firmy Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. Prezes Zarządu Pan Eugeniusz  Jaremko.
Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2012 r.
Powiat Nowomiejski czynił starania o zdobycie dofinansowania na budowę Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku od 2008 roku.  Umowę na dofinansowanie budowy szkoły zawodowej podpisano w czerwcu tego roku.
Dzisiejszy dzień jest ważny dla Powiatu Nowomiejskiego. Dziś podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap” . Realizacja inwestycji przewidywana jest na 2 lata, jednak mamy nadzieję, że prace uda się przyspieszyć i uczniowie we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w nowej szkole – Przewodnicząca Zarządu Ewa Dembek.


FOTORELACJE


Wojewódzka Inaugracja Roku Szkolnego 2013/2014
Posted on 2 września 2013

2 września  2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku  odbyła się WojewódzkaInauguracja Roku Szkolnego 2013/2014. Na otwarciu obecny był prezes rady ministrów – Donald Tusk,  Marian Podziewski – wojewoda warmińsko-mazurski, Jacek Protas – marszałek województwa warmińsko – mazurskiego, senator – Stanisław Gorczyca, posłowie – Zbigniew Babalski, Stanislaw Żelichowski, Piotr Cieśliński, starostowie, burmistrzowie, wójtowie. Oprócz oficjalnych przemówień premiera, starosty – Ewy Dembek, kuratora warmińsko – mazurskiego – Grażyny Przasnyskiej  głos zabrał gospodarz szkoły – dyrektor Mirosław Wodara.  Zostały wręczone  przez marszałka Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Warmii i Mazur” oraz wręczone przez starostę pamiątkowe statuetki osobom, które przyczyniły się do pomyślnego zakończenia realizacji szkoły.
Projekt „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – etap I” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Infrastruktura Społeczna”, Działanie 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Czas trwania inwestycji: 3 lata. Wartość całkowita projektu: 9.791.186,97 zł, ze środków europejskich pozyskano: 6 295 743, 52 zł (to 85% wydatków kwalifikowanych). Kwota 3 495 443, 45 zł to wkład własny Powiatu Nowomiejskiego.
Powstał budynek dydaktyczny z nowocześnie wyposażonymi salami m.in. zajęć praktycznych do nauki zawodów o kierunkach gastronomicznych i innych zawodów dostosowanych do lokalnego rynku pracy.

 

Czytany 5677 razy