Gotycka płyta nagrobna

Napisane przez

Gotycka płyta nagrobna Kunona von Liebenstein, mosiężna, powstała przed 1407 rokiem o wymiarach: długość: 260 cm, szerokość: 140 cm. Wmurowana w filarze pod chórem w 1921 roku. Pierwotnie była usytuowana w posadzce kościoła pod Łukiem Tęczowym, oddzielającym nawę od prezbiterium. Płyta przedstawia rycerza Zakonu Krzyżackiego, wielkiego komtura, a u schyłku życia wójta bratiańskiego, zmarłego w październiku 1391 roku pochowanego w kościele w Nowym Mieście. Płyta nagrobna złożona jest z kilkunastu płytek, których połączenia przecinają kompozycję rysunkową. Na obrzeżach płyty widnieje łaciński napis zredagowany w języku łacińskim, w minuskule gotyckiej: „HIC IACET DOMINUS KUNE DE LIBENSTEEN QUI FUIT ADVOCATUS IN BRATIAN QUI OBIIT ANNO DOMINI MCCCXCI IN FERIA QUINTA OCTO DIES POST FESTUM SANCTI BORCHARDI AMEN” (tu leży pan Kuno von Liebenstein, który był rzecznikiem w Bratianie, zmarł w 1391 roku w czwartym dniu po uroczystości świętego Burcharda (20 października). Amen). Z innych zachowanych źródeł pisanych wiadomo, że rycerz urodził się około 1340 roku daleko w Niemczech, nad Renem. W 1383 roku został on w zakonie krzyżackim wielkim komturem. Być może chory po kilku latach zrezygnował z tej godności i został wójtem na zamku w Bratianie. Tam – jak wynika z treści napisu na płycie - zmarł 20 października 1391 roku w wieku 51 lat.
W czterech narożnikach umieszczone są w medalionach symbole ewangelistów. Pośrodku płyty wyryta jest postać rycerza Zakonu Krzyżackiego w pełnym rynsztunku bojowym, depczącego lwa (to w języku średniowiecznej symboliki miało świadczyć o jego męstwie) i otoczonego dziewięcioma aniołami o rozpostartych skrzydłach. Osiem aniołów podtrzymuje 4 herby: ojca, matki, babci ze strony ojca i babci ze strony matki. Środkowy na obłoku trzyma w rękach wstęgę z napisem herr Kune de Libensteen.
Płyta stanowi fundację wielkiego mistrza Konrada von Jungingen, która można łączyć z chęcią podkreślenia zasług Kunona dla Zakonu Krzyżackiego. Projektantem płyty był słynny krzyżacki artysta Piotr z Malborka.

Czytany 7105 razy
Więcej w tej kategorii: « Zamek w Kurzętniku