poniedziałek, 18 marzec 2013 08:57

Wyposażenie laboratorium informatyczego

Napisane przez

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów projekt_laboratorium oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

29 września 2010 r. Powiat Nowomiejski zawarł z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie Projektu „Wyposażenie laboratorium informatycznego dla technikum informatycznego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 - Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie 7.2.3 - Kształcenie kadr dla informatyki.
Całkowita wartość projektu wyniosła 99 178,27 zł, w tym środki z EFRR to 85% wydatków kwalifikowanych w wysokości 84 301,52 zł. Pozostałe 15% wydatków pokrywa budżetu Powiatu Nowomiejskiego.
Adresatami projektu są uczniowie technikum informatycznego Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do technologii informatycznych i ich wydajne użytkowanie. W ramach Projektu zakupione zostały zestawy komputerowe i zestaw serwera wraz z oprogramowaniem oraz  sprzęt fotograficzny i multimedialny, które odegrają istotną rolę w procesie kształcenia młodzieży na kierunku informatycznym w zawodzie technik informatyk.

{gallery}projekt_laboratorium{/gallery}

Czytany 5718 razy