Statyczne

Statyczne (13)

czwartek, 31 październik 2019 11:46

Polityka prywatności

Napisane przez

Informacje podstawowe

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Nowomiejski – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki Cookies
Pliki Cookies, z których nasze strony internetowe korzystają to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Pliki Cookies, których używamy służą nam w celu:

 • monitoringu dostępności naszych stron internetowych,
 • utrzymanie sesji użytkownika np. zapamiętanie wyboru rozmiaru czcionki lub ustawień wysokiego kontrastu,
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych w postaci ilości odwiedzin dla celów statystycznych.

Pliki Cookiem na naszych stronach wykorzystywane są również przez naszego dostawcę usług hostingowych w celu zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych stron internetowych.
Informujemy również, że niektóre odnośniki na naszych stronach internetowych prowadzą do stron podmiotów trzecich. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Strony internetowe lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze strony internetowe mogą nie działać prawidłowo.

Logi systemowe
Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze Stron internetowych przez osoby je odwiedzające oraz ich adresy IP (nazwa hosta) w oparciu o analizę logów systemowych. Informacje te wykorzystujemy do analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP (nazwa hosta) jest wykorzystywany przez nas również w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę w szczególności: liczba odwiedzin strony internetowej, rodzaj oraz wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny użytkownika, kraj z którego następuje połączenie. 
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Strony internetowej za wyjątkiem adresu IP (nazwa hosta), który jedynie w sytuacjach prawnie dozwolonych w trakcie dochodzenia roszczeń może zostać użyty do identyfikacji bezpośredniej osoby.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Strony internetowej na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Podanie tych danych następuje w sposób niezależny od osoby odwiedzającej nasze strony internetowe.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (bez profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w wpływać na osobę.

Podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe (adres IP) osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celu dochodzenie roszczeń.

Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych ustaje w momencie ustania ww. interesu administratora (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe (adres IP) jest przez nas udostępniany, jedynie podmiotom świadczące usługi hostingowe.

Prawa osoby
Każdej osobie, w przypadkach określonych przepisami przysługuje, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie. 
Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoba uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

poniedziałek, 26 listopad 2018 13:45

Władze powiatu VI kadencji

Napisane przez

 

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim - VI kadencja:

 1. Marcin Buliński
 2. Jan Czapliński
 3. Jerzy Czapliński
 4. Mirosław Galiński - Wiceprzewodniczący Rady
 5. Barbara Grzywacz
 6. Romuald Koszewski - Wiceprzewodniczący Rady
 7. Wojciech Kozłowski
 8. Andrzej Lewandowski
 9. Teresa Łątkowska
 10. Mieczysław Łydziński
 11. Andrzej Ochlak
 12. Marek Piątkowski
 13. Jan Rochewicz
 14. Marek Romanowski
 15. Jacek Rydel
 16. Kazimierz Wiśniewski - Przewodniczący Rady
 17. Daniel Zdanowski

Komisje przy Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim - VI kadencja:

 
Komisja Rewizyjna:
 1. Jan Czapliński – Przewodniczący
 2. Daniel Zdanowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Andrzej Lewandowski – Sekretarz
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 
 1. Marek Romanowski – Przewodniczący
 2. Marek Piątkowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Mieczysław Łydziński – Sekretarz
 
Komisja Budżetowa:
 
 1. Jerzy Czapliński –  Wiceprzewodniczący
 2. Mirosław Galiński 
 3. Barbara Grzywacz
 4. Wojciech Kozłowski – Przewodniczący
 5. Teresa Łątkowska
 6. Jan Rochewicz
 
Komisja Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia:
 
 1. Barbara Grzywacz – Wiceprzewodnicząca
 2. Romuald Koszewski
 3. Teresa Łątkowska
 4. Marek Piątkowski – Przewodniczący
 5. Jacek Rydel
 6. Daniel Zdanowski
 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:
 1. Marcin Buliński – Przewodniczący
 2. Mirosław Galiński
 3. Wojciech Kozłowski
 4. Mieczysław Łydziński – Wiceprzewodniczący
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody:
 1. Jan Czapliński
 2. Jerzy Czapliński
 3. Andrzej Lewandowski
 4. Jan Rochewicz – Przewodniczący
 5. Marek Romanowski – Wiceprzewodniczący
 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim - VI kadencja:
 
 1. Marcin Buliński
 2. Jerzy Czapliński
 3. Barbara Grzywacz
 4. Andrzej Ochlak - Przewodniczący Zarządu Powiatu
 5. Teresa Łątkowska
 
środa, 18 styczeń 2017 09:34

Dyżury aptek

Napisane przez

UCHWAŁA NR XXVI/195/2016 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45 poz. 271 ze zm.) po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego, Wójta Gminy Biskupiec, Wójta Gminy Grodziczno, Wójta Gminy Kurzętnik , Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dyżury świąteczne, które rozpoczynają się od godz. 9.00 ustala się zgodnie z następującym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Dyżury nocne apteki wymienione w ust. 2 pełnią apteki w systemie 4 dniowym (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) i 3 dniowym (piątek, sobota, niedziela) przy czym za pracę nocną przyjmuje się czas pomiędzy 20.00 a 8.00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Dyżur nocny rozpoczyna się odpowiednio w 4 – dniowym
dyżurze w poniedziałek, 3 dniowym dyżurze w piątek o godz. 20.00, a kończy się o godz. 8.00 w piątek w systemie 4 dniowym i w poniedziałek w systemie 3 dniowym. W soboty i niedziele apteka dyżurująca czynna jest całą dobę.
2. Dyżury, o których mowa w § 3 ust. 1 pełnią kolejno następujące apteki:
1) Apteka „Pod Orłem” ,ul. Rynek 12, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,
2) Apteka „Jola” ,ul. 19 stycznia 6, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,
3) Apteka „Malwa”, ul. Grunwaldzka 11, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,
4) Apteka „Panaceum”, ul. Mickiewicza 11 b, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,
5) Apteka „”PHARMA- LAND”, ul. 3 Maja 4, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie .
§ 4. Zobowiązuje się właścicieli aptek do umieszczania w ich siedzibie, w miejscu widocznym dla klienta informacji o godzinach pracy danej apteki oraz o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
§ 5. W wyjątkowych przypadkach, gdy apteka nie będzie mogła pełnić dyżuru całodobowego w ustalonym terminie z jakiegokolwiek powody, zobowiązana jest zorganizować we własnym zakresie zastępstwa i poinformować o tym Starostę Nowomiejskiego oraz wszystkich zainteresowanych nie później niż 48 godzin przed planowaną zmianą.
§ 6. W razie likwidacji lub czasowego zawieszenia działalności aptek o których mowa w § 3 ust. 2 następuje 7 – dniowy system pełnienia dyżurów nocnych przez apteki przy czym za pracę nocną przyjmuje się czas pomiędzy 20.00 a 8.00 dnia następnego. Dyżur nocny rozpoczyna się w piątek o godz. 20.00 a kończy się o godz. 8.00 w następny piątek. W soboty i niedziele apteka dyżurująca czynna jest cała dobę. Dyżur pełni kolejna apteka po aptece zlikwidowanej lub czasowo zamkniętej zgodnie z § 3 ust. 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc uchwała nr VI/61/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

środa, 09 marzec 2016 09:14

Obsługa osób niesłyszących

Napisane przez

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
W związku z powyższym informujemy, że osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (pokój nr 16).

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 

W zgłoszeniu należy określić sprawę do załatwienia, metodę komunikowania się i podać sposób przekazania informacji zwrotnej.

piątek, 05 luty 2016 07:42

Petycje

Napisane przez
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)
 
Przedmiot petycji
Petycję można złożyć w interesie publicznym, w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub w interesie podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmian przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Nadawca petycji
Zgodnie z ustawą o petycjach, petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
 
Adresat petycji
Petycję składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 
Tryb składania petycji
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycje można składać korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, za pośrednictwem ePUAP, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście w Sekretariacie urzędu – I piętro pok. nr 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15. 
 
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy w niej wskazać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; w wypadku petycji zbiorowych, np.  grupy osób lub organizacji, należy wskazać miejsce zamieszkania albo siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.
 5. Powołanie się w treści pisma na ustawę o petycjach pozwoli to na uniknięcie wątpliwości czy dane pismo jest petycją czy wnioskiem składanym w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w pkt. 1 i 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez wnoszącego petycję. Jeżeli petycji nie wnosi osoba fizyczna lub wnosi ją grupa podmiotów, wówczas petycja powinna być podpisana przez osobę reprezentującą podmiot ją wnoszący. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinna także zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych (imię i nazwisko albo nazwa) podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja. W przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego, petycja musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Taką petycję można wnieść wyłącznie za zgodą podmiotu trzeciego, złożoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Złożenie petycji jest wolne od opłat
W wypadku petycji składanej do organów powiatu, administratorem danych osobowych podanych w petycji – zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych – jest
 
Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 
Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych. Obowiązek podania danych wynika z ustawy o petycjach. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 6 ustawy o petycjach.
 
Rozpatrywanie petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, uniemożliwiających rozpatrzenie jej w terminie, termin ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane są kolejne petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, o czym powiadamia podmiot wnoszący petycję.
 
Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, niezwłocznie zamieszcza się skan petycji, datę jej złożenia oraz dane podmiotu składającego petycję, jeżeli wyrazi na to zgodę. Informacja ta jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania w szczególności przewidywanego terminu  i sposobu załatwienia petycji.
poniedziałek, 18 styczeń 2016 14:01

Jednostki organizacyjne

Napisane przez

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

tel. 56 472 91 14
13-324 Grodziczno
http://dpsgrodziczno.pl/

Dyrektor: Grzegorz JANUSZEWSKI

 

Zespół Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim

tel. 56 472 60 22
ul. 3 Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
http://www.norwid.eu/

dyrektor: Barbara PRZERADZKA-MARTKO

 

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

ul. 3 Maja 25
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel./fax 56 472 60 38; 56 472 60 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.ppp-nml.pl/

dyrektor: Iwona KRAJEWSKA

 

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

ul. Grunwaldzka 49
13-306 Kurzętnik
tel. 56 474 28 87
http://www.zszkurzetnik.pl/

dyrektor: Katarzyna TRZASKALSKA

 

Dom Dziecka w Pacółtowie

tel. 56 474 20 59
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
https://www.e-bip.org.pl/ddzpacoltowo/

dyrektor: Małgorzata WOJNAROWICZ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim 

tel. 56 474 31 96, 56 472 56 00
ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
https://www.e-bip.org.pl/pcprcentrumpomocy/

dyrektor: Anna MARCHLEWSKA-BARCZEWSKA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim 

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 472 42 80; 474 31 02
http://nowemiastolubawskie.praca.gov.pl/

dyrektor: Tomasz RAFALSKI

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

tel. 56 474 49 32
ul. 3 Maja 25
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
https://www.e-bip.org.pl/psdsnowemiastolubawskie/

kierownik: Krzysztof PIECHOCKI

 

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

ul. Sienkiewicza 48
tel. 56 474 82 30
fax 56 47 48 230
https://www.e-bip.org.pl/zarzdrogpow/
 
dyrektor: Joanna ROBACZEWSKA
 
 
POWIATOWE OSOBY PRAWNE
 
 
Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.

tel. 56 472 41 60
fax 56 474 23 58
ul. Mickiewicza 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
http://szpitalnml.pl/wp/

dyrektor: Bogumił KUROWSKI

 

poniedziałek, 18 styczeń 2016 13:49

Instytucje pomocy rodzinie

Napisane przez

WYKAZ INSTYTUCJI, PLACÓWEK I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE NA TERENIE POWIATU NOWOMIEJSKIEGO /stan na dzień 31.12.2014r./

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

E-mail

Dni i godziny otwarcia

Osoba odpowiedz.

Rodzaj wsparcia

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Poradnie rodzinne

1.

Parafialna Poradnia Rodzinna

ul. Kościelna 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 30 88

721 360 683

605 120 207

kapitka
@onet.eu

piątek
godz. 16.00 - 18.00

Krystyna
Kapitulska

Brygida
Kurlikowska

Poradnictwo rodzinne

II

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

1.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim

ul. 3 Maja 25,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
47260 38

ppp.nml
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Bożena
Maciejewska

1. Konsultacje psychologiczne;
2. Terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna;
3. Diagnoza psychologiczno- pedagogiczno -logopedyczna.

III

Poradnie terapeutyczne

1.

-

-

-

-

-

-

-

IV

ZOZ świadczące usługi w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego/ środowiskowego

1.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kurzętniku

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

56
474 89 70

gszoz
@kurzetnik.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Grażyna
Kubacka

Pielęgniarstwo rodzinne i środowiskowe

2.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzicznie

Nowe Grodziczno 17 B
13-324 Grodziczno

56
472 91 27

pzoz.grodziczno
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Marzena
Soroka - Czaplińska

Usługi pielęgnacyjne, opieka nad rodziną i dzieckiem, oświata i promocja zdrowia

3.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu

ul. Lipowa 7
13-340 Biskupiec

56
474 68 18

56
474 50 74

spzozbiskupiec
@pro.onet.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.30 - 15.00

Marek
Umbras

Pielęgniarstwo rodzinne i środowiskowe

V

Poradnie dla osób uzależnionych i ich rodzin

1.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56

474 22 11

nowemiasto
@osrodek
-dzialdowo.pl

poniedziałek – piątek
godz. 8.00 - 19.00

Katarzyna
Wytych
Beata
Jarząb
Jerzy
Łączyński

Poradnictwo, terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

2.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy domowej

13-300 Mszanowo
ul. Podleśna 1

56

472 63 31

-

Ostatni poniedziałek miesiąca

Katarzyna
Wytych

Terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

VI

Poradnie dla osób doznających przemocy i sprawców

1.

-

-

-

-

-

-

-

VII

Domy kultury

1.

Miejskie Centrum Kultury

ul. 19 Stycznia
17 A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
649 88 50

mck
@mck1.nazwa.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.30 - 20.00

Katarzyna
Olęcka

Wsparcie kulturalne. Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań.

2.

Gminny Ośrodek
Kultury
w Biskupcu

ul. Rynek 4
13-340 Biskupiec

56
4745056

gokbiskupiec
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz.12.00 - 20.00

Maria
Browarska

zajęcia dla dzieci z rodzin z trudnościami wychowawczymi
imprezy środowiskowo – integracyjne
zajęcia według zainteresowań: tj. taneczne, wokalne, plastyczne, teatralne.

3.

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik

56
474 44 99

gckkurzetnik
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Roman
Lewicki

Wsparcie kulturalne.
Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań

4.

Gminne Centrum Kultury
w Mszanowie

13-300 Mszanowo
ul. Podleśna 1

56
472 63 30

gck.mszanowo
@wp.pl

poniedziałek – piątek
8.00 - 16.00

Agnieszka
Paturalska - Miehlau

Wsparcie kulturalne.
Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań

VIII

Kluby Sportowe

1.

KS Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

ul. Jagiellońska 20
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
649 87 86

drweca
@finishparkiet
.com.pl

poniedziałek – piątek
godz. 8.30 – 15.00

Robert
Karczyński

Aktywny rozwój sportowy mieszkańców powiatu nowomiejskiego

2.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim

Mszanowo,
ul. Podleśna 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 63 30

gz.lzs
@wp.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Piotr
Patalon

Zajęcia w sekcjach sportowych, otwarte zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjno – sportowe dla osób  w różnym wieku (udział w zajęciach nieodpłatny)

3.

Klub Sportowy Wicher Gwiździny

Gwiździny 15
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

wichergwizdziny
@wmzpn.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Bolesław
Groszkowski

Zajęcia w sekcjach sportowych, otwarte zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjno – sportowe dla osób  w różnym wieku (udział w zajęciach nieodpłatny)

4.

Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno”

13-304 Radomno 22

 

radomniak
-radomno
@wp.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r. 

Mieczysław
Czajkowski
Jan
Skoczeń

Zajęcia drużyn piłkarskich – młodzik i trampkarz  (udział w zajęciach nieodpłatny)

IX

Poradnie zdrowia psychicznego

1.

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ „Fiołek”

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
646 19 89

grappa25
@list.pl

poniedziałek
godz. 8.00 - 18.00
wtorek
godz. 7.00 - 16.00
środa
porady prywatne
czwartek
godz. 7.00 - 16.00
piątek
godz. 7.00 - 16.00

Janusz
Maćkowski

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

X

Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne

1.

-

-

-

-

-

-

-

XI

Punkty Poradnictwa Prawnego

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 31 96
56
472 56 00

pcpr4
@wp.pl

czwartki
godz. 13.30 - 15.30

Gabriela
Łangowska

Porady prawne

 

Urząd Gminy Kurzętnik

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

56
474 82 99

-

wtorek
godz. 13.00 - 14.00

-

Porady prawne

XII

Mediacje

1.

-

-

-

-

-

-

-

XIII

Szkoły dla rodziców

1.

-

-

-

-

-

-

-

XIV

Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin

1.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

ul. 3 Maja 25
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 60 38

wioleta1199
@interia.pl

Spotkania 1 x w miesiącu – sobota
godz. 10.00 - 13.00

Wioleta
Rzymska

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Opieka nad rodzinami dzieci specjalnej troski.
Grupa wsparcia dla rodziców.

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminny Kurzętnik

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

693 556 817

-

-

Jadwiga
Tesmer

Dystrybucja żywności  z projektów unijnych

3.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik

13-332 Jamielnik
ul. Szkolna 8/1

56
472 20 15

barbara.
grzywacz2
@neostrada.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Barbara
Grzywacz

Zajęcia (nieodpłatne) aerobiku,  zajęcia sportowe otwarte - gry zespołowe z udziałem całych rodzin

XV

Inne*

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 31 96
56
472 56 00

pcpr4
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.15 - 15.15

Urszula
Łydzińska

Pomoc osobom niepełnosprawnym
turnusy rehabilitacyjne
sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i środki pomocnicze
likwidacja barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,
aktywny samorząd.
Pomoc psychologiczna, prawna, logopedyczna, w tym poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie, programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.
Pomoc pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Pomoc dla rodzin zastępczych.

2.

Ośrodek Wsparcia

Pacółtowo 58
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 20 59

panstwowy.dom.
dziecka1
@neostrada.pl

całodobowe

Małgorzata
Wojnarowicz

Pomoc dla ofiar przemocy

3.

Dom Dziecka

Pacółtowo 58
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 20 59

panstwowy.dom.
dziecka1
@neostrada.pl

całodobowe

Małgorzata
Wojnarowicz

Pomoc pedagogiczna, psychologiczna, praca socjalna z rodzinami wychowanków placówki

4.

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Grunwaldzka 35
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 28 55

wtznml
@o2.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 15.00

Karina
Leliwa

Poradnictwo psychologiczne, socjalne.
Terapia zajęciowa, psychoterapia, reedukacja, rehabilitacja ruchowa

5.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. 3 Maja 24
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 49 32

psds99
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 15.00

Krzysztof
Piechocki

Treningi umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, terapia ruchowa

6.

Polski Związek Niewidomych

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

605 291 147

kpznnowemiasto
lubawskie
@wp.pl

Piątki
godz. 11.30 - 14.00

Lucyna
Cendrowska

Wsparcie i integracja osób niewidomych i niedowidzących.
Porady w zakresie ulg i uprawnień

8.

Amazonki

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 87 08
691 047 465

beatakujawska
@poczta.fm

pierwsza środa miesiąca po 10
godz. 13.00 - 15.00

Beata
Kujawska

Grupa wsparcia dla kobiet po mastektomii

9.

Polski Czerwony Krzyż

ul. Grunwaldzka 10
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 29 71

zr.nowemiastolub
@pck.org.pl

wtorek
godz. 9.00 -15.00
piątek
godz. 9.00-12.00

Halina
Kleinowska

Sprzęt rehabilitacyjny, odzież

10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 39

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

Elżbieta
Rogowska
– kierownik MOPS NML

 

10.1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 40

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

Halina
Nadarzyńska
- koordynator Działu

 

Dział Pomocy Środowiskowej
praca socjalna; pomoc rodzinom m.in. poprzez przyznawanie zasiłków, pomoc asystenta rodziny oraz pomoc w formie usług opiekuńczych

10.2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 41

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

 

Barbara
Zapolska
- koordynator Działu

 

Dział Świadczeń Społecznych
fundusz alimentacyjny
świadczenia rodzinne
dodatek mieszkaniowy
dodatek energetyczny
stypendium szkolne
Karta Dużej Rodziny 

10.3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 43

mopsnml
@post.pl

godziny urzędowania MOPS, w tym
- ul. Korczaka 4
wtorek
godz. 10.00 - 13.00
- spotkania grup wspierających;
poniedziałek
15.00 - 18.00
Klub Seniora
czwartek
15.30 - 17.00
MKIS oraz wg zgłaszanych potrzeb 

Henryk
Rogowski
- koordynator Działu

Dział Świadczeń Alternatywnych
i Mediacji Rodzinnych:

spotkania grup wspierających: kreatywność, pokazy multimedialne, rozmowy na temat m.in. roli mediacji rodzinnych, uzależnień, autorytetu, znaczenia kontraktu socjalnego itp.
działalność Klubów: Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, Klubu Seniora– spotkania okolicznościowe, integracyjne itp.

 

*  Z wyjątkiem  instytucji uwzględnionych w dokumencie Infrastruktura pomocy społecznej tj. Domy pomocy społecznej; Rodzinne Domy Pomocy; Placówki świadczące usługi w zakresie interwencji kryzysowej; Jednostki i punkty poradnictwa specjalistycznego  w tym rodzinnego; Mieszkania chronione; Mieszkania rówieśnicze; Ośrodki wsparcia; Placówki opiekuńczo-wychowawcze; Placówki  wsparcia dziennego

środa, 13 styczeń 2016 08:03

Instytucje pomocy rodzinie

Napisane przez

 

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

E-mail

Dni i godziny otwarcia

Osoba odpowiedz.

Rodzaj wsparcia

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Poradnie rodzinne

1.

Parafialna Poradnia Rodzinna

ul. Kościelna 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 30 88

721 360 683

605 120 207

kapitka
@onet.eu

piątek
godz. 16.00 - 18.00

Krystyna
Kapitulska

Brygida
Kurlikowska

Poradnictwo rodzinne

II

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

1.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim

ul. 3 Maja 25,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
47260 38

ppp.nml
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Bożena
Maciejewska

1. Konsultacje psychologiczne;
2. Terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna;
3. Diagnoza psychologiczno- pedagogiczno -logopedyczna.

III

Poradnie terapeutyczne

1.

-

-

-

-

-

-

-

IV

ZOZ świadczące usługi w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego/ środowiskowego

1.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kurzętniku

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

56
474 89 70

gszoz
@kurzetnik.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Grażyna
Kubacka

Pielęgniarstwo rodzinne i środowiskowe

2.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzicznie

Nowe Grodziczno 17 B
13-324 Grodziczno

56
472 91 27

pzoz.grodziczno
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Marzena
Soroka - Czaplińska

Usługi pielęgnacyjne, opieka nad rodziną i dzieckiem, oświata i promocja zdrowia

3.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Biskupcu

ul. Lipowa 7
13-340 Biskupiec

56
474 68 18

56
474 50 74

spzozbiskupiec
@pro.onet.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.30 - 15.00

Marek
Umbras

Pielęgniarstwo rodzinne i środowiskowe

V

Poradnie dla osób uzależnionych i ich rodzin

1.

Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56

474 22 11

nowemiasto
@osrodek
-dzialdowo.pl

poniedziałek – piątek
godz. 8.00 - 19.00

Katarzyna
Wytych
Beata
Jarząb
Jerzy
Łączyński

Poradnictwo, terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

2.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ofiar przemocy domowej

13-300 Mszanowo
ul. Podleśna 1

56

472 63 31

-

Ostatni poniedziałek miesiąca

Katarzyna
Wytych

Terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

VI

Poradnie dla osób doznających przemocy i sprawców

1.

-

-

-

-

-

-

-

VII

Domy kultury

1.

Miejskie Centrum Kultury

ul. 19 Stycznia
17 A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
649 88 50

mck
@mck1.nazwa.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.30 - 20.00

Katarzyna
Olęcka

Wsparcie kulturalne. Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań.

2.

Gminny Ośrodek
Kultury
w Biskupcu

ul. Rynek 4
13-340 Biskupiec

56
4745056

gokbiskupiec
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz.12.00 - 20.00

Maria
Browarska

zajęcia dla dzieci z rodzin z trudnościami wychowawczymi
imprezy środowiskowo – integracyjne
zajęcia według zainteresowań: tj. taneczne, wokalne, plastyczne, teatralne.

3.

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik

56
474 44 99

gckkurzetnik
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 18.00

Roman
Lewicki

Wsparcie kulturalne.
Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań

4.

Gminne Centrum Kultury
w Mszanowie

13-300 Mszanowo
ul. Podleśna 1

56
472 63 30

gck.mszanowo
@wp.pl

poniedziałek – piątek
8.00 - 16.00

Agnieszka
Paturalska - Miehlau

Wsparcie kulturalne.
Organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań

VIII

Kluby Sportowe

1.

KS Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie

ul. Jagiellońska 20
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
649 87 86

drweca
@finishparkiet
.com.pl

poniedziałek – piątek
godz. 8.30 – 15.00

Robert
Karczyński

Aktywny rozwój sportowy mieszkańców powiatu nowomiejskiego

2.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Nowym Mieście Lubawskim

Mszanowo,
ul. Podleśna 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 63 30

gz.lzs
@wp.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Piotr
Patalon

Zajęcia w sekcjach sportowych, otwarte zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjno – sportowe dla osób  w różnym wieku (udział w zajęciach nieodpłatny)

3.

Klub Sportowy Wicher Gwiździny

Gwiździny 15
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

wichergwizdziny
@wmzpn.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Bolesław
Groszkowski

Zajęcia w sekcjach sportowych, otwarte zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjno – sportowe dla osób  w różnym wieku (udział w zajęciach nieodpłatny)

4.

Stowarzyszenie KS „Radomniak Radomno”

13-304 Radomno 22

 

radomniak
-radomno
@wp.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r. 

Mieczysław
Czajkowski
Jan
Skoczeń

Zajęcia drużyn piłkarskich – młodzik i trampkarz  (udział w zajęciach nieodpłatny)

IX

Poradnie zdrowia psychicznego

1.

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ „Fiołek”

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
646 19 89

grappa25
@list.pl

poniedziałek
godz. 8.00 - 18.00
wtorek
godz. 7.00 - 16.00
środa
porady prywatne
czwartek
godz. 7.00 - 16.00
piątek
godz. 7.00 - 16.00

Janusz
Maćkowski

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

X

Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne

1.

-

-

-

-

-

-

-

XI

Punkty Poradnictwa Prawnego

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 31 96
56
472 56 00

pcpr4
@wp.pl

czwartki
godz. 13.30 - 15.30

Gabriela
Łangowska

Porady prawne

 

Urząd Gminy Kurzętnik

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

56
474 82 99

-

wtorek
godz. 13.00 - 14.00

-

Porady prawne

XII

Mediacje

1.

-

-

-

-

-

-

-

XIII

Szkoły dla rodziców

1.

-

-

-

-

-

-

-

XIV

Organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin

1.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

ul. 3 Maja 25
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 60 38

wioleta1199
@interia.pl

Spotkania 1 x w miesiącu – sobota
godz. 10.00 - 13.00

Wioleta
Rzymska

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Opieka nad rodzinami dzieci specjalnej troski.
Grupa wsparcia dla rodziców.

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminny Kurzętnik

Łąkowa 10,
13-306 Kurzętnik

693 556 817

-

-

Jadwiga
Tesmer

Dystrybucja żywności  z projektów unijnych

3.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik

13-332 Jamielnik
ul. Szkolna 8/1

56
472 20 15

barbara.
grzywacz2
@neostrada.pl

Zgodnie z harmonogramem projektów realizowanych
w 2014 r.

Barbara
Grzywacz

Zajęcia (nieodpłatne) aerobiku,  zajęcia sportowe otwarte - gry zespołowe z udziałem całych rodzin

XV

Inne*

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 31 96
56
472 56 00

pcpr4
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.15 - 15.15

Urszula
Łydzińska

Pomoc osobom niepełnosprawnym
turnusy rehabilitacyjne
sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny i środki pomocnicze
likwidacja barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,
aktywny samorząd.
Pomoc psychologiczna, prawna, logopedyczna, w tym poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie, programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy.
Pomoc pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Pomoc dla rodzin zastępczych.

2.

Ośrodek Wsparcia

Pacółtowo 58
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 20 59

panstwowy.dom.
dziecka1
@neostrada.pl

całodobowe

Małgorzata
Wojnarowicz

Pomoc dla ofiar przemocy

3.

Dom Dziecka

Pacółtowo 58
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 20 59

panstwowy.dom.
dziecka1
@neostrada.pl

całodobowe

Małgorzata
Wojnarowicz

Pomoc pedagogiczna, psychologiczna, praca socjalna z rodzinami wychowanków placówki

4.

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Grunwaldzka 35
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 28 55

wtznml
@o2.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 15.00

Karina
Leliwa

Poradnictwo psychologiczne, socjalne.
Terapia zajęciowa, psychoterapia, reedukacja, rehabilitacja ruchowa

5.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. 3 Maja 24
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 49 32

psds99
@wp.pl

poniedziałek – piątek
godz. 7.00 - 15.00

Krzysztof
Piechocki

Treningi umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, terapia ruchowa

6.

Polski Związek Niewidomych

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

605 291 147

kpznnowemiasto
lubawskie
@wp.pl

Piątki
godz. 11.30 - 14.00

Lucyna
Cendrowska

Wsparcie i integracja osób niewidomych i niedowidzących.
Porady w zakresie ulg i uprawnień

8.

Amazonki

ul. Grunwaldzka 3
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
472 87 08
691 047 465

beatakujawska
@poczta.fm

pierwsza środa miesiąca po 10
godz. 13.00 - 15.00

Beata
Kujawska

Grupa wsparcia dla kobiet po mastektomii

9.

Polski Czerwony Krzyż

ul. Grunwaldzka 10
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

56
474 29 71

zr.nowemiastolub
@pck.org.pl

wtorek
godz. 9.00 -15.00
piątek
godz. 9.00-12.00

Halina
Kleinowska

Sprzęt rehabilitacyjny, odzież

10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 39

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

Elżbieta
Rogowska
– kierownik MOPS NML

 

10.1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 40

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

Halina
Nadarzyńska
- koordynator Działu

 

Dział Pomocy Środowiskowej
praca socjalna; pomoc rodzinom m.in. poprzez przyznawanie zasiłków, pomoc asystenta rodziny oraz pomoc w formie usług opiekuńczych

10.2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 41

mopsnml
@post.pl

poniedziałek,
środa – piątek
godz.7.30 – 15.15
wtorek
godz.7.30 – 16.30

 

Barbara
Zapolska
- koordynator Działu

 

Dział Świadczeń Społecznych
fundusz alimentacyjny
świadczenia rodzinne
dodatek mieszkaniowy
dodatek energetyczny
stypendium szkolne
Karta Dużej Rodziny 

10.3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

056
472 96 43

mopsnml
@post.pl

godziny urzędowania MOPS, w tym
- ul. Korczaka 4
wtorek
godz. 10.00 - 13.00
- spotkania grup wspierających;
poniedziałek
15.00 - 18.00
Klub Seniora
czwartek
15.30 - 17.00
MKIS oraz wg zgłaszanych potrzeb 

Henryk
Rogowski
- koordynator Działu

Dział Świadczeń Alternatywnych
i Mediacji Rodzinnych:

spotkania grup wspierających: kreatywność, pokazy multimedialne, rozmowy na temat m.in. roli mediacji rodzinnych, uzależnień, autorytetu, znaczenia kontraktu socjalnego itp.
działalność Klubów: Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, Klubu Seniora– spotkania okolicznościowe, integracyjne itp.

środa, 13 styczeń 2016 08:01

Skargi i wnioski

Napisane przez

Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki, w godzinach 13.00 do 15.15. W przypadku, gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków, w następnym dniu roboczym w godzinach 13.00 do 15.15.

środa, 13 styczeń 2016 08:00

Dane teleadresowe

Napisane przez
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 4724220
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
STAROSTA NOWOMIEJSKI
Andrzej OCHLAK
tel. 56 4724220
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WICESTAROSTA NOWOMIEJSKI
Jerzy CZAPLIŃSKI
tel. 56 4724220
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
SKARBNIK POWIATU
Sebastian KIŃSKI
tel. 56 4724215
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
SEKRETARZ POWIATU
Ewa KALISZ - GÓRZKOWSKA
tel. 56 4724203
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Naczelnik Wydziału - Andrzej SAMSEL
tel. 56 4724237
tel. 56 4724229
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
BIURO AUDYTU I KONTROLI
Barbara BAGIŃSKA
tel. 56 4724225
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
BIURO RADY POWIATU
Kierownik Biura - Anna ANDRZEJCZAK
tel. 56 4724226
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
STANOWISKO DO SPRAW POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Jolanta DOMŻALSKA
tel. 56 6498275
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Skarbnik Powiatu - Sebastian KIŃSKI
tel. 56 4724209
56 4724232
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Geodeta Powiatowy – Krzysztof GRZEŚKIEWICZ
tel. 56 4724233 
 
 
EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Małgorzata MĘŻYKOWSKA
Mirosława PACZKOWSKA
tel. 56 4724233
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIERUCHOMOŚCI
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Katarzyna OSMAŃSKA
tel. 56 4742221
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Kierownik Ośrodka - Andrzej KUCZKOWSKI
tel. 56 4724236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM JAKOŚCI
Jolanta DOMŻALSKA
tel. 56 6498275
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Jolanta HASKA
tel. 56 4724236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ INWESTYCJI, MIENIA I SPRAW GOSPODARCZYCH
Naczelnik Wydziału - Beata WIDŹGOWSKA
tel. 56 4724212
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Naczelnik Wydziału - Daniel WIŚNIEWSKI
tel. 56 4724213
tel. 56 4724216
tel. 56 4724217
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI
Naczelnik Wydziału - Barbara ORŁOWSKA
tel. 56 4724231, 56 4724227
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu
Ewelina KUBACKA
tel. 56 4724224
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Małgorzata JEDA
tel. 56 4724225
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału - Krzysztof PUWALSKI
tel. 56 4724218
tel. 56 4724223
faks 56 4724222
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
ul. Szkolna 5B, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Naczelnik Wydziału - Kazimierz GRZONKOWSKI
tel. 56 4744400
faks 56 4744455
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Radosław KONOPKA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Krzysztof DEMBIŃSKI
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.