piątek, 12 październik 2018 13:19

Zaproszenie na naradę techniczno-gospodarczą

Na podstawie § 3 ust. 4 umowy na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu nr ZU.6007.13.2018 z dnia 26.04.018 r. podpisanej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Powiatem Nowomiejskim, zapraszam na naradę techniczno-gospodarczą, która odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, w dniu 30.10.2018 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej. 
Przedmiotem narady techniczno-gospodarczej jest omówienie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Biskupiec należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych  w zakresie:
1. podstaw prawnych i technicznych sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów osób fizycznych,
2. określenia zakresu i stopnia szczegółowości wykonanych prac urządzeniowych,
3. zasad projektowania zdań gospodarczych dla lasów i ich wskazanie, 
4. określenia celów gospodarczych i zasad planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasów w perspektywie krótko, średnio i długo terminowej oraz sposobów ich realizacji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych oraz aktualnego stanu lasów, 
5. form ochrony przyrody jakie występują na obszarze objętym opracowaniem i ich wpływu na planowanie zadań gospodarczych,
6. ochrony przeciwpożarowej lasów, zakres ramowych wytycznych, 
7. uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów UPUL dla gminy Biskupiec,
8. sposobów i terminów zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu projektów UPUL, spotkania na gruncie, przyjmowania przez Wykonawcę w wyznaczone dni właścicieli lasów w celu wyjaśnienia, omówienia przedstawianych spraw, 
9. wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, wskazanie miejsc i terminu,
10. składanie wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów.
 
Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach mogą wziąć udział osoby zainteresowane gospodarką leśną i ochroną przyrody, w tym właściciele lasów niepaństwowych.
Naradę techniczno-gospodarczą poprowadzi Starosta Nowomiejski oraz Pan Cezary Piotrkowicz przedstawiciel Agencji CEZAR Pracownia Urządzania Lasu, u. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wykonawca przedmiotowych uproszczonych planów urządzenia lasów. 
Czytany 481 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.