wtorek, 20 listopad 2018 13:27

Gra decyzyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 9.11.2018

9 listopada 2018 r. pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka w sali operacyjnej PZZK w Komendzie Powiatowej PSP odbyła się gra decyzyjna składu osobowego PZZK z udziałem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Tomasza Waruszewskiego. Działania Zespołu dotyczyły konieczności podjęcia takowych w związku z opracowaną aplikacyjnie na potrzeby tej gry decyzyjnej określonej sytuacji planistycznej. Zgodnie z nią Zespół miał za zadanie omówić niezbędne działania konieczne do realizacji na skutek wystąpienia silnego wiatru, skutkującego licznymi zdarzeniami polegającymi na tarasowaniu dróg przez wiatrołomy, uszkodzeniu budynków i przerwach w dostawach energii elektrycznej. W międzyczasie dodatkowo doszło do pożaru lasu w miejscowości Radomno, co spowodowało konieczność uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu Wójta Gminy. Zgodnie z omawianym scenariuszem rozwoju następujących po sobie zdarzeń pożar lasu, z uwagi na silny wiatr, przy uwzględnieniu jego kierunku zagrażał miejscowościom Bagno i Jamielnik. Uwzględniając powyższe, członkowie Zespołu w osobach kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników Starostwa Powiatowego przedstawili swoje oceny i możliwości podejmowanych działań zgodnie z posiadanymi przez siebie kompetencjami. Sytuacja została uznana za bardzo trudną, wymagającą zaangażowania całego potencjału ratowniczego powiatu. Służbą wiodącą podczas tej potencjalnej akcji ratowniczej byłaby Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy udziale jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu. Podkreślono również konieczność pełnego zaangażowania się Komendy Powiatowej Policji, Zarządu Dróg Powiatowych, Szpitala, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, służb leśnych oraz służb komunalnych w poszczególnych Gminach – zgodnie z procedurami Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, analizując przedstawioną sytuację poinformował o przygotowaniach do ewakuacji mieszkańców zagrożonych miejscowości Bagno i Jamielnik. Stwierdził, że potrzebował by w tym zakresie niezbędnej pomocy ze strony Policji i innych służb powiatowych, a także sąsiednich gmin. Za najtrudniejszą do wykonania członkowie Zespołu uznali ewakuację zwierząt hodowlanych z uwagi na skalę prowadzonej produkcji. Zwrócono również uwagę na ścisłą współpracę z uwagi na bliskie sąsiedztwo terenu objętego pożarem z powiatem iławskim oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie w celu zapewnienia pomocy z poza terenu powiatu. Podkreślono również bardzo ważną rolę w zakresie właściwego i szybkiego przekazywania informacji dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem terenów zagrożonych pożarem.
Po zakończonej grze decyzyjnej członkowie Zespołu udali się do lasu w miejscowości Radomno, gdzie byli obserwatorami ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP. W ćwiczeniu, stanowiącym jeden z elementów scenariusza gry decyzyjnej /pożar lasu/ uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP z terenu powiatu nowomiejskiego.

Czytany 553 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.