czwartek, 23 maj 2019 14:43

VIII Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 30 maja 2019 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie ze współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
 9. Raport o stanie powiatu nowomiejskiego w 2018 r.
  a) przedstawienie raportu,
  b) debata,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
  c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
  d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
  e) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
  f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla powiatu nowomiejskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

29 maja 2019 o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Czytany 1048 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.