wtorek, 16 lipiec 2019 13:37

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po ewaluacji

Napisane przez

Nowe Miasto Lubawskie 18 września 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Nr 24/157/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w terminie od 17 lipca do 31 sierpnia 2019 r. trwały konsultacje dot. projektu Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po ewaluacji. Zawiadomienie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz opublikowane w serwisie prasowym Monitor Urzędowy z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Uchwały, w postaci ankiety w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do dnia 31 sierpnia 2019 r. wpłynęła 1 ankieta z propozycją zmiany nazwy i okresu realizacji zadania wpisanego pod numerem III.1.4.16 w sposób odpowiadający nazwie zadania zapisanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz w okresie umożliwiającym pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację. Uwagę uznano za zasadną.


W związku z trwającymi pracami dot. ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza do udziału w konsultacjach, które będą trwały od 17 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Projekt strategii po ewaluacji oraz ankieta dostępne są u koordynatora zespołu do opracowania strategii (Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 112) oraz na stronie www.powiat-nowomiejski.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu. Propozycje i uwagi można zgłaszać na formularzu ankiety osobiście u koordynatora (Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 pok. nr 112) lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do równocześnie publicznej wiadomości informację o odstąpieniu przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022. Odstąpienie od przeprowadzenia oceny zostało uzgodnione z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie.

Czytany 5930 razy