piątek, 29 czerwiec 2018 07:30

Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej na zbycie w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonej na zbycie w  trybie bezprzetargowym  na podstawie art. 11 ust.2 w związku z art.13 ust.1, art. 23 ust. 1 pkt 7 i art.37 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz 121 ze zm.)

 

Lp.
Nr działki
Pow. w ha
Obręb
Własność
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
Cena nieruchomości zł
Nr KW
Forma nabycia
1.
241,261/2, 268/2,360, 383,883
 
1,0500
Kurzętnik
Skarb Państwa
Nieruchomość niezabudowana
użytki:LsV, ŁIV, ŁV, RIVb,RV,Br-RIVb
Plan zagospodarowania stracił ważność 31.12.2003r. W aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr LV/341/14 z 7.11.2014 r. Teren zlokalizowany jest w rejonie aktywnej przyspieszonej urbanizacji - „a”. Do dnia dzisiejszego nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na inne cele. Przedmiotowe działki nie znajdują się na obszarze rewitalizacji jak również na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji
94.600,00
KW
EL1N/00018431/1
W drodze bezprzetargowym

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim, od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Gazeta Nowomiejska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl., oraz BIP-e Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Czytany 1518 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.