środa, 11 lipiec 2018 16:18

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - Tereszewo - Szafarnia

Droga powiatowa Nr 1317N Marzęcice - Tereszewo - Szafarnia stanowi połączenie głównych ciągów komunikacyjnych z obszarami rekreacyjnymi w Szafarni i przy Jeziorze Partęczyny. Wagę tego ciągu komunikacyjnego widzieli chyba wszyscy kolejni Starostowie Nowomiejscy. Nie było bowiem kadencji, w której nie wykonywano by na tej drodze mniejszych lub większych inwestycji. Nie było też roku, w którym Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni nie wnioskowałoby o podjęcie kompleksowych działań, w szczególności na odcinku Tereszewo - Szafarnia.
Kiedy więc w 2016r. pojawiła się okazja ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich bez wahania skorzystano z tej szansy. Położenie drogi, obciążenie jej ruchem w szczególności turystycznym i wewnętrznym ruchem związanym głównie z produkcją rolną, bezpośrednie sąsiedztwo z obiektami użyteczności publicznej (żłobek, ośrodek zdrowia i kościół w Tereszewie) doskonale wpisywało się w założenia programu.
Wszystkie prowadzone do tej pory na tej drodze inwestycje miały na celu likwidację ograniczeń komunikacyjnych hamujących rozwój wsi położonych przy niej. Dokonana w tym roku przebudowa odcinka Małe Bałówki - Tereszewo - Szafarnia również. Niewątpliwie wpłynie ona na poprawę jakości życia mieszkańców Małych Bałówek, Tereszewa i Szafarni. Ale oprócz tego poprawie uległ komfort i bezpieczeństwo poruszania się wszystkich użytkowników ruchu. Przebudowie uległa droga na odcinku 5,45 km.
W ramach zadania wykonano :

  • wyrównanie nawierzchni wzmacniając ją warstwę profilową, warstwę wiążącą grubości 4 cm i warstwę ścieralną grubości 4 cm, oprócz odcinka między Tereszewem i Szafarnią gdzie jako warstwę ścieralną wykonano powierzchniowe utrwaleni,
  • w Szafarni poszerzono drogę do 5 m,
  • w Tereszewie i Szafarni powstał nowy chodnik a wcześniej istniejące chodniki zostały przebudowane,
  • na przystankach autobusowych Wielkie Bałówki i Tomaszewo wybudowano zatoki,
  • wykonano zjazdy indywidualne na przyległe posesje,
  • na całym odcinku uregulowano pobocza,
  • odnowione zostały przydrożne rowy,
  • wymieniono oznakowanie pionowe na odblaskowe, a na skrzyżowaniach wymalowano oznakowanie poziome,
  • Gmina Kurzętnik w ramach współpracy przebudowała skrzyżowanie z drogą gminną w Szafarni. Utwardzony został wlot z drogi gruntowej na długości 36 m.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy

Koszt zadania wyniósł niespełna 2,5 mln zł. Wykonano je w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach którego pozyskano wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 63,63% wydatków. Pozostałymi kosztami podzieliły się po połowie Powiat Nowomiejski i Gmina Kurzętnik.

Liczymy, że współpraca z Gminą Kurzętnik niewątpliwie będzie kontynuowana w latach przyszłych. Powiat Nowomiejski sukcesywnie realizuje bowiem inwestycje na drogach powiatowych wskazanych w Planie Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Powiatowych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2019. Na przyszły rok planowana jest do realizacji przebudowa drogi od mostu przy Jeziorze Wielkie Partęczyny do Nielbarka. Zadanie to uzależnione jest jednak od pozyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W 2018r. sporządzona zostanie dokumentacja i złożony będzie wniosek o wsparcie finansowe z tego programu. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie oceniony i uda się nam uzyskać dofinansowanie, to w przyszłym roku przystąpimy do przebudowy tej drogi. Od wysokości wsparcia zależy czy zadanie wykonamy w jednym etapie, czy też zostanie ono rozłożone na dwa lata. Zakładamy, że wówczas w pierwszym etapie przebudowana zostanie droga od mostu przy Jeziorze Wielkie Partęczyny, przez Tereszewo, do skrzyżowania przy krzyżu na Lipowiec. Drugi etap obejmie wówczas kontynuację tego odcinka przez Kąciki do Nielbarka, do zjazdu na Strefę Przemysłową.

Tekst: Joanna Robaczewska/ZDP
Zdjęcia: OP

Czytany 980 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.