środa, 06 marzec 2019 12:20

Kwalifikacja wojskowa 2019

Od 4 lutego 2019 na terenie kraju ruszyła kwalifikacja wojskowa. W przypadku powiatu nowomiejskiego Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Mieście Lubawskim pracować będzie w terminie od 29.03.2019 do 19.04.2019 w lokalu Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, przy ul. 3 Maja 24, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Każda z osób podlegających kwalifikacji woskowej otrzyma z właściwego urzędu miasta lub gminy (w zależności od miejsca zameldowania) imienne wezwanie do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Nowym Mieście Lubawskim.

Stawiennictwo jest obowiązkowe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia czynnej służby wojskowej.


Terminarz wzywania według miejsca zamieszkania:

1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie 29 marca – 2 kwietnia 2019
2. Gmina Kurzętnik 3 – 5 kwietnia 2019
3. Gmina Grodziczno 8 – 9 kwietnia 2019
4. Gmina Biskupiec 10 – 15 kwietnia 2019
5. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie 16 – 17 kwietnia 2019
6. Dzień dodatkowy - kobiety 18 kwietnia 2019
7. Dzień dodatkowy - mężczyźni 19 kwietnia 2019

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1998–1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1995–2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej winna przedstawić:


• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Czytany 1169 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.