czwartek, 18 kwiecień 2019 13:38

VII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu. 
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja na temat realizacji inwestycji: Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.
 10. Roczne sprawozdania z działalności: Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Domu Dziecka w Pacółtowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w NML oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w NML.  
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny – Wonna i drogi powiatowej Nr 1333N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna)”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra”.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
 
Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Sporządziła: Anna Andrzejczak
Czytany 532 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.