poniedziałek, 26 listopad 2018 11:56

I Sesja Rady Powiatu VI kadencji

Napisane przez

22 listopada 2018 odbyła się I sesja VI kadencji Rady Powiatu. Sesje otworzył Radny Senior Romuald Koszewski. Po odśpiewaniu hymnu i przywitaniu gości, przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Mieście Lubawskim Paweł Ewertowski, wręczył Radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie Radni złożyli ślubowanie.
Po ślubowaniu w głosowaniu tajnym rada dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Kazimierz Wiśniewski. Nowo wybrany Przewodniczący przejął prowadzenie obrad.
Rada wybrała również dwóch Wiceprzewodniczących Rady, zostali nimi:

1. Romuald Koszewski
2. Mirosław Galiński

W kolejnym głosowaniu tajnym rada wybrała Starostę Nowomiejskiego. Funkcję tą powierzyła Andrzejowi Ochlakowi. Na stanowisko Wicestarosty Nowomiejskiego wybrano Jerzego Czaplińskiego.

Na pozostałych członków zarządu wybrano:

1. Marcina Bulińskiego
2. Barbarę Grzywacz
3. Teresę Łątkowską

W dalszej części sesji rada powołała następujące komisje stałe.

Komisja Rewizyjna:

1. Jan Czapliński – Przewodniczący
2. Daniel Zdanowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Lewandowski – Sekretarz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Marek Romanowski – Przewodniczący
2. Marek Piątkowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Mieczysław Łydziński – Sekretarz

Komisja Budżetowa:

1. Jerzy Czapliński – Wiceprzewodniczący
2. Mirosław Galiński
3. Barbara Grzywacz
4. Wojciech Kozłowski – Przewodniczący
5. Teresa Łątkowska
6. Jan Rochewicz

Komisja Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia:

1. Barbara Grzywacz – Wiceprzewodnicząca
2. Romuald Koszewski
3. Teresa Łątkowska
4. Marek Piątkowski – Przewodniczący
5. Jacek Rydel
6. Daniel Zdanowski

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:

1. Marcin Buliński – Przewodniczący
2. Mirosław Galiński
3. Wojciech Kozłowski
4. Mieczysław Łydziński – Wiceprzewodniczący

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody:

1. Jan Czapliński
2. Jerzy Czapliński
3. Andrzej Lewandowski
4. Jan Rochewicz – Przewodniczący
5. Marek Romanowski – Wiceprzewodniczący

W dniu sesji utworzony został także klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.

 

Tekst: Agnieszka Tułodziecka/Anna Andrzejczak

Czytany 1450 razy