Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

czwartek, 31 październik 2019 11:46

Polityka prywatności

Informacje podstawowe

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Nowomiejski – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki Cookies
Pliki Cookies, z których nasze strony internetowe korzystają to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Pliki Cookies, których używamy służą nam w celu:

 • monitoringu dostępności naszych stron internetowych,
 • utrzymanie sesji użytkownika np. zapamiętanie wyboru rozmiaru czcionki lub ustawień wysokiego kontrastu,
 • monitorowanie ruchu na naszych stronach internetowych w postaci ilości odwiedzin dla celów statystycznych.

Pliki Cookiem na naszych stronach wykorzystywane są również przez naszego dostawcę usług hostingowych w celu zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych stron internetowych.
Informujemy również, że niektóre odnośniki na naszych stronach internetowych prowadzą do stron podmiotów trzecich. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Strony internetowe lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze strony internetowe mogą nie działać prawidłowo.

Logi systemowe
Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze Stron internetowych przez osoby je odwiedzające oraz ich adresy IP (nazwa hosta) w oparciu o analizę logów systemowych. Informacje te wykorzystujemy do analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP (nazwa hosta) jest wykorzystywany przez nas również w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę w szczególności: liczba odwiedzin strony internetowej, rodzaj oraz wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny użytkownika, kraj z którego następuje połączenie. 
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Strony internetowej za wyjątkiem adresu IP (nazwa hosta), który jedynie w sytuacjach prawnie dozwolonych w trakcie dochodzenia roszczeń może zostać użyty do identyfikacji bezpośredniej osoby.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Strony internetowej na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Podanie tych danych następuje w sposób niezależny od osoby odwiedzającej nasze strony internetowe.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (bez profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w wpływać na osobę.

Podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe (adres IP) osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celu dochodzenie roszczeń.

Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych osobowych ustaje w momencie ustania ww. interesu administratora (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe (adres IP) jest przez nas udostępniany, jedynie podmiotom świadczące usługi hostingowe.

Prawa osoby
Każdej osobie, w przypadkach określonych przepisami przysługuje, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie. 
Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizację swoich praw.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoba uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

czwartek, 17 październik 2019 13:38

XIII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 24 października 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowomiejskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Kazimierz Wiśniewski

24 października br. o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

15 października 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Powiatu. Oprócz członków izby i radnych, w posiedzeniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście m.in. Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel, Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Marcin Kazimierczuk, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Marian Wilmanowicz. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele samorządów gminnych, szefowie instytucji działających na rzecz rolników, inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej.
Na początku spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Rochewicz złożył gratulacje kandydatom biorącym udział w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w minioną niedzielę. Szczególne wyrazy uznania otrzymał Poseł Elekt – Zbigniew Ziejewski, który w nowej kadencji będzie reprezentować nasz region w Sejmie RP. Pan Ziejewski podziękował za mandat zaufania i zapewnił zebranych, że sprawy związane z rolnictwem będą dla niego priorytetem w pracy parlamentarzysty.
Pierwszym tematem jakim zajęto się na posiedzeniu, było zagrożenie afrykańskim pomorem świń (ASF). Obszerną informację na temat aktualnej sytuacji w zakresie ASF przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Liedtke. Pan Liedtke skupił się przede wszystkim na obowiązkach, jakich powinni przestrzegać rolnicy, żeby chronić swoje gospodarstwa przed chorobą. Temat ten wywołał duże zainteresowanie ze strony uczestników posiedzenia. Zgłoszono postulat dotyczący działalności kół łowieckich, a konkretnie zwiększenia odstrzału dzików.
W dalszej części spotkania Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Marian Wilmanowicz przedstawił informację nt. działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie m.in. przepisów prawa wodnego dotyczących gospodarstw rolnych. Poruszono także temat działalności spółek wodnych. Przedstawiciele jedynej istniejącej na terenie powiatu nowomiejskiego spółki wodnej – Gminna Spółka Wodna Górna Osa w Biskupcu, przedstawili problemy i korzyści wynikające z funkcjonowania spółki.
Ostatnim punktem jaki omówiono na posiedzeniu była informacja nt. programu „Modernizacja gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie” oraz „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Temat przedstawił Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Marcin Kazimierczuk.

Tekst i zdjęcia: BR

Na podstawie art. 7d i art.4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.) oraz §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028) informuję, że dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich powiatu nowomiejskiego została utworzona powiatowa baza danych obiektów topograficznych (BDOT 500). Baza BDOT500 została utworzona w ramach realizowanego projektu „Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

piątek, 11 październik 2019 15:37

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10 października 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się oficjalne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Nowomiejskiego przybyli dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych Powiatu Nowomiejskiego, przedstawiciele organizacji związkowych nauczycieli działających na terenie Powiatu Nowomiejskiego oraz nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, a byli to:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim:
1.Aneta Bielaszka – nauczyciel dyplomowany
2. Monika Rybicka – nauczyciel mianowany
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku:
1. Joanna Mielnik - nauczyciel dyplomowany
2. Ks. Maciej Górka – nauczyciel dyplomowany
Gości powitał Starosta Nowomiejski – Andrzej Ochlak życząc wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz spokoju. Do życzeń dołączyli się również Wicestarosta Jerzy Czapliński, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Romuald Koszewski, Przewodniczący Komisji Oświaty Marek Piątkowski . Pani Agnieszka Bochenek Prezes oddziału ZNP w Nowym Mieście Lubawskim złożyła serdeczne życzenia skierowane do zebranych gości.
Po wręczeniu nagród, listów gratulacyjnych i kwiatów Starosta Nowomiejski – Andrzej Ochlak tradycyjnie pokroił przygotowany na tą okazję tort.

Tekst i zdjęcia: OP

30 września 2019 w sali narad Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także zaproszeni goście. Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawicieli Państwowej Straży Rybackiej /PSR/ oraz Społecznej Straży Rybackiej /SSR/ dotyczącą ochrony wód /jezior, rzek/ na terenie naszego powiatu. Na posterunku PSR w Nowym Mieście Lubawskim pracuje trzech funkcjonariuszy działających na terenie powiatów nowomiejskiego, iławskiego i działdowskiego. Na jednego strażnika przypada ok. 4,5 tys. ha wody. W powiecie nowomiejskim jest ok. 2049 ha wody. W związku z powyższym podkreślono jak ważna jest współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką powołaną na wniosek Okręgu PZW w Toruniu przez Radę Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, Policją, Strażą Miejską, a także Strażą Leśną i Łowiecką. Takie wspólne działania doprowadziły do ujęcia 4 sprawców przestępstw, nałożono 95 mandatów karnych na kwotę 10.600,00 zł. . Wg oceny przedstawicieli tych służb najbardziej zagrożonymi kłusownictwem jeziorami są j. Skarlin, Trupel, i Radomno. Społeczna Straż Rybacka liczy 19 strażników, którzy nie tylko dokonują kontroli na wodach powiatu, ale również biorą aktywny udział w sprzątaniu rzek i jezior, współuczestniczą w organizacji zawodów wędkarskich. Przedstawiciele PSR i SSR bardzo pozytywnie oceniają wzajemną współpracę jak również z innymi wcześniej wymienionymi służbami. Dokonano również na podstawie informacji przedstawionej przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Panią Joannę Robaczewską oceny wpływu zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019 na drogach powiatowych na poprawę bezpieczeństwa. M. in. dokonano przebudowy drogi nr 1248N na odcinku Tereszewo do granicy województwa w miejscowości Ciche. Co istotne, to droga ta na odcinku od centrum wsi Tereszewo do granicy lasu wyposażona została w wygodny chodnik. Wykonano również niezbędne oznakowanie pionowe i poziome. Wykonane również zostaną przebudowy dróg nr 1254N przez wieś Zwiniarz oraz drogi nr 1299N na odcinku Łąkorz-Łąkorek. Komenda Powiatowa Policji przedstawiła problematykę związaną z przemocą w rodzinie i alkoholizmem na podstawie przeprowadzonych interwencji. Pocieszającym jest fakt ich zmniejszenia w stosunku do roku ubiegłego, jednak zdaniem funkcjonariuszy Policji jest to nadal istotne dla wielu rodzin i ich właściwego funkcjonowania. Na temat przemocy w rodzinie informacji udzieliły również Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Pani Iwona Krajewska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anna Marchlewska-Barczewska. Obie te instytucje prowadzą szereg działań, aby ograniczać takie zachowania. W tym celu są prowadzone działania indywidualne i grupowe skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Są one realizowane w sytuacjach rzeczywistego pojawienia się takich zachowań np. w określonej rodzinie, szkole lub środowisku przez specjalnie do tego przygotowanych specjalistów. Prowadzone są również prewencyjnie w szkołach powiatu dla dzieci z uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, nauczycieli i rodziców. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Auda przedstawił zasady funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiej Brygady Odwodowej, grupującej siły i środki pododdziałów ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład odwodu operacyjnego województwa. Podstawowe zadania Brygady to likwidowanie skutków zdarzeń przekraczających możliwości operacyjne powiatu, zwalczanie bardzo dużych pożarów np. lasów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń o katastrofalnych rozmiarach, a sytuacjach szczególnych wchodzenie w skład środków centralnych w ramach odwodu operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant przedstawił bardzo szczegółowo zasady organizacji oraz procedury uruchamiania Brygady Odwodowej. Stwierdził, iż powiat nowomiejski zetknął się z jej działaniem na swoim terenie w roku 2005 w trakcie podtopień jakie miały miejsce na skutek intensywnych roztopów śniegu i opadów deszczu. 

02.10.2019 K. Grzonkowski

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) w terminie od dnia 26 września 2019 r. do dnia 4 października 2019 r.


W związku z opracowywaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się  3 października 2019 r. o godz. 14.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1  (pokój nr 15).

czwartek, 19 wrzesień 2019 13:46

"Aktywny samorząd" - informacja

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd” Moduł II !!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż z dniem 24.09.2019 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 10.10.2019 r. osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. Przypominamy, że osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł. W celu uzyskania instrukcji utworzenia Profilu Zaufanego można odwiedzić poniższe strony internetowe:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki, złożonego drogą elektroniczną, należy wypełnić wymagane załączniki, a następie dołączyć je w formie skanu do złożonego wcześniej na platformie SOW wniosku . Wykaz wymaganych załączników:

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zaświadczenie z uczelni
3. Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)
4. Informacje o osobie reprezentującej Wnioskodawcę – Opiekun prawny lub pełnomocnik (o ile dotyczy)
5. Oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
6. Klauzulę informacyjną.

Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.

 

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/juz-ponad-300-powiatow-w-polsce-podpisalo-porozumienie-i-wdraza-system-sow/

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

czwartek, 19 wrzesień 2019 13:43

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, prowadzonym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy, dodatkowo udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 18.00. Jednocześnie informujemy, że od października 2019 r. w/w punkcie dyżury pełnić będzie radca prawny.

Na podstawie art. 124 w związku z art. 124a i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 104 , art. 107 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2019 r. (wpłynął 13 maja 2019 r.) Znak GPZ-FIT/2651/2019/BK złożonego przez Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, przez zezwolenie na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej oraz wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie ww. nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności, Starosta Nowomiejski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

o r z e k a
1. ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), objętej decyzją Wójta Gminy Biskupiec o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13 listopada 2018 r. Nr CP.KRŚ.6733.19.6.2018.DP, przez zezwolenie Wnioskodawcy Energa Operator SA z/s w Gdańsku, na wykonanie prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegających na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości
zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Całkowita powierzchnia wnioskowanego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z podziałem na część trwałą i czasową wynosi odpowiednio 56 m2 oraz 352 m2. Powierzchnia ograniczenia oznaczona jest na załączniku nr 1.
2. zobowiązać Energa Operator SA z/s w Gdańsku do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac wskazanych w pkt 1.
U Z A S A D N I E N I E
Wnioskiem z dnia 8 maja 2019 r. Znak GPZ-FIT/2651/2019/BK Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, wystąpiła do Starosty Nowomiejskiego o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Fitowo, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2, o powierzchni 0,7435 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW EL1N/0000800/0, w której jako właściciele widnieje do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka (obie nieżyjące), objętej decyzją Wójta Gminy Biskupiec o lokalizacji inwestycji celu publicznego celem realizacji inwestycji pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV” polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV na części przedmiotowej nieruchomości, ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji celu publicznego, która jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu zgodna z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowana inwestycja jest zgodna z decyzją Wójta Gminy Biskupiec z dnia 13 listopada 2018 r. Nr CP.KRŚ.6733.19.6.2018.DP, o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W złożonym wniosku Wnioskodawca określił, iż prace na przedmiotowej nieruchomości związane z planowaną inwestycją będą obejmowały założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15 kV. Prace wykonane będą przy użyciu sprzętu budowlanego. Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uprzątnięty i uporządkowany. W trakcie prowadzenia robót budowlanych właściciel nieruchomości będzie zobowiązany powstrzymywać się od działań na nieruchomości w granicach terenu zajęcia uniemożliwiających lub utrudniających założenie i przeprowadzenie w/w przewodów i urządzeń, zaś po ich zakończeniu obowiązany będzie znosić fakt istnienia na gruncie przewodów i urządzeń, a także udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z ich utrzymaniem. Całkowita powierzchnia wnioskowanego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości z podziałem na część trwałą i czasową wynosi odpowiednio 56 m2 oraz 352 m2.
Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, a także w przypadku gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
W księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jako właściciele widnieją do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka, obie nieżyjące. Na podstawie dołączonego przez Wnioskodawcę do złożonego wniosku pisma z Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim I Wydział Cywilny z dnia 12 marca 2019 r.. Sygnatura akt I Ns 141/18 wynika, iż w tut. Sądzie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Irenie Chełkowskiej, natomiast nie odnotowano toczącego się postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Marzenie Płacheckiej. W związku z czym nieruchomość- działka 56/2 położona w obrębie Fitowo, gmina Biskupiec uzyskała status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami), dla której możliwe jest wydanie przedmiotowej decyzji, zgodnie z dyspozycją art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami

Mając na uwadze przepisy art. 113 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 2 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, Starosta Nowomiejski dnia 7 czerwca 2019 r. podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, do zgłoszenia swoich praw w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim na łamach gazety ,, Dziennik Gazeta Prawna” oraz na łamach gazety ,,Gazeta Nowomiejska”, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w Urzędzie Gminy w Biskupcu.
W terminie dwóch miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, które wykazały, iż przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania. O wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, Starosta Nowomiejski zawiadomił w ogłoszeniu, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zostało zamieszczone na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i w Urzędzie Gminy w Biskupcu. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania nie zgłosiły się żadne osoby i nie wpłynęły żadne wnioski.
Pismem z dnia 12 sierpnia 2019 r. Starosta Nowomiejski wystąpił do Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim o wydanie Prawomocnego Orzeczenia Sądu w sprawie nabycia spadku po zmarłej Irenie Chełkowskiej oraz o udostępnienie danych adresowych spadkobierców. Prawomocne Orzeczenie Sądu Sygnatura akt I Ns 141/18 w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej Janinie Chełkowskiej zostało odebrane w Sądzie w dniu 29 sierpnia 2019 r., jednak Sąd nie udostępnił zgodnie ze złożonym wnioskiem danych adresowych spadkobierców. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone i zakończone tylko po jednym ze zmarłych właścicieli, w związku z czym nieruchomość ma nadal nieuregulowany stan prawny.

Dnia 13 sierpnia 2019 r. organ zawiadomił strony o zakończeniu postępowania. W ewidencji gruntów i budynków widniał tylko adres do jednego ze spadkobierców, w związku z czym tylko do niego zostało wysłane zawiadomienie o zakończeniu postępowania i o możliwości zapoznania się z aktami w przedmiotowej sprawie i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
Biorąc pod uwagę nieuregulowany stan prawny nieruchomości oraz fakt, iż planowana inwestycja stanowi cel publiczny Starosta Nowomiejski uznał, że zostały spełnione przesłanki warunkujące dopuszczalność wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.
W sprawie wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie wyżej opisanej nieruchomości i nadanie wnioskowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydana zostanie odrębna decyzja.
Ponadto Wnioskodawca wniósł o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości zawiadomienia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego. Starosta Nowomiejski uznał, że brak jest przesłanek prawnych do uwzględnienia tego żądania w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 124 ust. 4 Energa – Operator S.A. z/s w Gdańsku ma obowiązek przywrócenia przedmiotowej nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu prac. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jednocześnie, właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii, na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Publiczne ogłoszenie decyzji nastąpi dnia 12 września 2019 r.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko –Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia do Starosty Nowomiejskiego o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strona 1 z 65