środa, 02 październik 2019 14:02

Informacja z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 30.09.2019

Napisane przez

30 września 2019 w sali narad Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także zaproszeni goście. Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawicieli Państwowej Straży Rybackiej /PSR/ oraz Społecznej Straży Rybackiej /SSR/ dotyczącą ochrony wód /jezior, rzek/ na terenie naszego powiatu. Na posterunku PSR w Nowym Mieście Lubawskim pracuje trzech funkcjonariuszy działających na terenie powiatów nowomiejskiego, iławskiego i działdowskiego. Na jednego strażnika przypada ok. 4,5 tys. ha wody. W powiecie nowomiejskim jest ok. 2049 ha wody. W związku z powyższym podkreślono jak ważna jest współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką powołaną na wniosek Okręgu PZW w Toruniu przez Radę Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, Policją, Strażą Miejską, a także Strażą Leśną i Łowiecką. Takie wspólne działania doprowadziły do ujęcia 4 sprawców przestępstw, nałożono 95 mandatów karnych na kwotę 10.600,00 zł. . Wg oceny przedstawicieli tych służb najbardziej zagrożonymi kłusownictwem jeziorami są j. Skarlin, Trupel, i Radomno. Społeczna Straż Rybacka liczy 19 strażników, którzy nie tylko dokonują kontroli na wodach powiatu, ale również biorą aktywny udział w sprzątaniu rzek i jezior, współuczestniczą w organizacji zawodów wędkarskich. Przedstawiciele PSR i SSR bardzo pozytywnie oceniają wzajemną współpracę jak również z innymi wcześniej wymienionymi służbami. Dokonano również na podstawie informacji przedstawionej przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Panią Joannę Robaczewską oceny wpływu zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019 na drogach powiatowych na poprawę bezpieczeństwa. M. in. dokonano przebudowy drogi nr 1248N na odcinku Tereszewo do granicy województwa w miejscowości Ciche. Co istotne, to droga ta na odcinku od centrum wsi Tereszewo do granicy lasu wyposażona została w wygodny chodnik. Wykonano również niezbędne oznakowanie pionowe i poziome. Wykonane również zostaną przebudowy dróg nr 1254N przez wieś Zwiniarz oraz drogi nr 1299N na odcinku Łąkorz-Łąkorek. Komenda Powiatowa Policji przedstawiła problematykę związaną z przemocą w rodzinie i alkoholizmem na podstawie przeprowadzonych interwencji. Pocieszającym jest fakt ich zmniejszenia w stosunku do roku ubiegłego, jednak zdaniem funkcjonariuszy Policji jest to nadal istotne dla wielu rodzin i ich właściwego funkcjonowania. Na temat przemocy w rodzinie informacji udzieliły również Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Pani Iwona Krajewska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anna Marchlewska-Barczewska. Obie te instytucje prowadzą szereg działań, aby ograniczać takie zachowania. W tym celu są prowadzone działania indywidualne i grupowe skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Są one realizowane w sytuacjach rzeczywistego pojawienia się takich zachowań np. w określonej rodzinie, szkole lub środowisku przez specjalnie do tego przygotowanych specjalistów. Prowadzone są również prewencyjnie w szkołach powiatu dla dzieci z uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, nauczycieli i rodziców. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Auda przedstawił zasady funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiej Brygady Odwodowej, grupującej siły i środki pododdziałów ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład odwodu operacyjnego województwa. Podstawowe zadania Brygady to likwidowanie skutków zdarzeń przekraczających możliwości operacyjne powiatu, zwalczanie bardzo dużych pożarów np. lasów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń o katastrofalnych rozmiarach, a sytuacjach szczególnych wchodzenie w skład środków centralnych w ramach odwodu operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant przedstawił bardzo szczegółowo zasady organizacji oraz procedury uruchamiania Brygady Odwodowej. Stwierdził, iż powiat nowomiejski zetknął się z jej działaniem na swoim terenie w roku 2005 w trakcie podtopień jakie miały miejsce na skutek intensywnych roztopów śniegu i opadów deszczu. 

02.10.2019 K. Grzonkowski

Czytany 647 razy