wtorek, 27 listopad 2018 12:49

Otwarcie drogi Nr 1244N Skarlin-Lekarty-Nowy Dwór

Napisane przez

W piątek 23 listopada 2018 dokonano symbolicznego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór. W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, członkowie Zarządu Powiatu Nowomiejskiego, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, Radni Gminy Nowe Miasto Lubawskie, sołtysi oraz proboszcz miejscowej parafii. Bardzo liczna obecność mieszkańców Lekart świadczy o tym, że przebudowana droga odgrywa ważną rolę w życiu codziennym lokalnej społeczności.
Jest to bowiem droga która obsługuje głównie miejscowych rolników. Stanowi dojazd dzieci do Szkoły Podstawowej w Skarlinie i Gimnazjum w Jamielniku. Jest podstawowym narzędziem umożliwiającym komunikację mieszkańców ze wszystkimi obiektami użyteczności publicznej. Ze wszystkimi urzędami, szkołami, lekarzem pierwszego kontaktu. Aby ułatwić tę funkcję, w ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano przebudowę drogi na całej jej długości tj. na odcinku 7,8 km. Poszerzeniu do 5,5 m uległa jezdnia. Nawierzchnia została wyrównana i wzmocniona warstwą profilową i warstwą wiążącą z masy mineralno-bitumicznej. W obszarach zabudowanych wsi Skarlin, Lekarty i Nowy Dwór ułożono warstwę ścieralną a na odcinkach od Skarlina do Lekart oraz od Lekart do Nowego Dworu wykonano powierzchniowe utrwalenie. Dla poprawy bezpieczeństwa przebudowie uległy skrzyżowania z drogami powiatowymi w Skarlinie i w Nowym Dworze (w kierunku na Gryźliny). Skrzyżowania zostały skanalizowane i oznakowane. Wybudowano na nich nowe chodniki. Dodatkowo w Skarlinie na przejściu dla pieszych powstał azyl bezpieczeństwa, a całe przejście zostało oświetlone. Na przystanku autobusowym w Lekartach wybudowano zatokę. Pozostałe przystanki na odcinku Lekarty – Skarlin wyposażone zostały w perony dla podróżnych. Poprawie uległo oznakowanie drogi.
Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy
Koszt zadania wyniósł nieco ponad 4 mln 350 tys. zł. Inwestycja była możliwa do realizacji dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z budżetu państwa pozyskano 2 176 139 zł. Pozostałymi kosztami podzieliły się po połowie Powiat Nowomiejski i Gmina Nowe Miasto Lub.
Efektem tego wspólnego działania samorządów jest wygodna i bezpieczna droga, która służyć będzie przez długie lata mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom oraz turystom wypoczywającym wokół pobliskich jezior i lasów.

Tekst i zdjęcia: ZDP w Kurzętniku

Czytany 1024 razy