czwartek, 24 styczeń 2019 11:22

Wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Powiatu

Napisane przez

23 stycznia 2019 odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Powiatu. Oprócz członków izby i radnych, w posiedzeniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście m.in. Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel, Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Damian Godziński, Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Mieczysław Włos, Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Elblągu Aleksandra Jarosz. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele samorządów gminnych, szefowie instytucji działających na rzecz rolników, inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej.
Przedmiotem pierwszej części obrad były dwie prezentacje multimedialne na temat:
1. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – materiał przedstawiła dr Elżbieta Kaczyńska z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
2. Wymogi inspekcji ochrony środowiska podczas kontroli w gospodarstwach rolnych – prezentację przedstawił Michał Michałek z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Elblągu.
W dalszej części spotkania Dyrektor W-M Oddziału Regionalnego ARiMR przedstawił informację z realizacji wdrażanych programów pomocowych dla rolników, a Prezes Izby Rolniczej zapoznał zebranych z najważniejszymi tematami, którymi aktualnie zajmuje się izba. Omawiane zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy zarówno w trakcie prezentacji jak i w czasie całego spotkania, zadawali szereg pytań, uwag i wniosków. Najważniejsze, najpilniejsze postulaty w szczególności dotyczące delimitacji ONW zostaną przedstawione na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2019.

 

Tekst i zdjęcia: BR

Czytany 965 razy