piątek, 26 kwiecień 2019 10:26

Informacja z VII Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

Podczas VII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2019 r. uhonorowano ucznia klasy maturalnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – Mateusza Czarnomskiego. Mateusz jest laureatem Konkursu Chemicznego „Wygraj indeks” organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Zajął także I miejsce na etapie okręgowym XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Gratulacje otrzymały również jego nauczycielki prowadzące – pani Alina Dziekońska oraz pani Paulina Orłowska.
Na sesję przybył również pan Mirosław Raduszewski – Dyrektor Kontraktu, PORR (Polska) S.A. Pan Raduszewski przedstawił informację na temat budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Koszt budowy obwodnicy długości 18 kilometrów to 318 193 128 zł. Planowany termin zakończenia - 1 czerwca 2021 r. Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i wybuduj”. W ramach zadania oprócz budowy jezdni o szerokości 2 x 3,50 m plus 3,50 m, wybudowanych zostanie 8 wiaduktów drogowych, 1 most i 4 przejścia dla zwierząt.
Dodatkowym punktem, o który rozszerzono porządek obrad sesji, była informacja o sytuacji strajkowej w jednostkach oświatowych podległych staroście. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych – pani Barbara Przeradzka – Martko i pan Mirosław Wodara poinformowali, że w szkołach trwa akcja strajkowa. W tej chwili ma formę strajku rotacyjnego. Jednak wszystko wskazuje na to, że od najbliższej soboty strajk będzie zawieszony, zgodnie z decyzją Przewodniczącego ZNP. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia, żeby matury nie odbyły się zgodnie z planem. Rady klasyfikacyjne odbyły się zgodnie z procedurami. Powołano zespoły nadzorujące egzaminy pisemne oraz komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów ustnych.

Tekst i zdjęcia: BR

Czytany 1097 razy