poniedziałek, 24 czerwiec 2019 10:45

Zakończenie kadencji Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Napisane przez

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Nowym Mieście Lubawskim odebrali 12 czerwca 2019  z rąk Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka podziękowania i listy gratulacyjne za pracę w tym gremium w kończącej się kadencji  2015-2019. W radzie pracowali: Elżbieta Rogowska, Zofia Grzonkowska – Mocny, Grażyna Deranek, Anna Pijaczyńska, Halina Kleinowska. Do zadań rady należało: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz do realizacji ich praw; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji tych programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych. 

Tekst i zdjęcia: OP

Czytany 864 razy