czwartek, 01 sierpień 2019 13:32

Informacja Starosty Nowomiejskiego w sprawie utworzenia bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszaru powiatu nowomiejskiego

Napisane przez

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.) informuję, że dla obszaru powiatu nowomiejskiego została utworzona powiatowa baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Baza danych obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

Czytany 658 razy