poniedziałek, 02 wrzesień 2019 13:41

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży

Napisane przez

12 września 2019 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078). Ustawodawca nałożył obowiązek na organy prowadzące szkoły zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Powiat Nowomiejski jest organem prowadzącym dla dwóch szkół: Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. 
Przedmiotem porozumienia będą:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  3. współpracy lekarz dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Do dnia 27.09.2019 roku proszę o pisemne zgłaszanie się gabinetów stomatologicznych zainteresowanych świadczeniem w/w usług.


Przewodniczący Zarządu 
Andrzej Ochlak

Adres do korespondencji: 
Starostwo Powiatowe 
ul. Rynek 1
13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

Czytany 575 razy