piątek, 07 grudzień 2018 11:58

Informacja z II Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

Honorowa Statuetka ZPP dla Starosty Nowomiejskiego

Podczas II Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 grudnia 2018 r. Starosta Andrzej Ochlak otrzymał Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich. Statuetkę nadano 10 września br. uchwałą nr 151/HS/18 Zarządu V kadencji ZPP, a przyznano za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Szczegółowe uzasadnienie opisuje dokonania Starosty w sferze samorządowej, przebieg jego kariery zawodowej, a także działalność społeczną, w szczególności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Honorową Statuetkę wręczył Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz.


Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 r.


Głównym punktem porządku obrad II Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 grudnia 2018 r. było uchwalenie budżetu powiatu na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. Rada jednogłośnie uchwaliła budżet oraz WPF.
Dochody budżetu powiatu na 2019 r. planuje się na poziomie 41 526 096 zł, wydatki - 40 429 696 zł. Budżet zakłada nadwyżkę w wysokości 1 096 400 zł. Wydatki inwestycyjne planuje się w wysokości 5 284 110 zł.

Nagranie z II Sesji Rady Powiatu jest dostępne pod adresem: https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=warminskomazurskier&rada=rada_powiatu_w_nowym_miescie_lubawskim&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_2

Czytany 1188 razy