środa, 02 styczeń 2019 10:50

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 21 grudnia 2018

Napisane przez

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 21 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dokonano oceny przygotowań powiatu do nadchodzącej zimy. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Członków Zespołu – przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży poczyniono w tym zakresie wzorem lat ubiegłych odpowiednie przygotowania. M. in. Zarząd Dróg Powiatowych zgromadził już zapas mieszaniny piasku z solą oraz zabezpieczył odpowiedni sprzęt do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych. Jak przekazano, podobne zabezpieczenia poczyniły również służby administrujące drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 15. Członkowie Zespołu zostali też poinformowani przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie o stanie realizacji w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do naszego powiatu. Prowadzona jest w dalszym ciągu rekrutacja wśród ochotników do tej formacji, a chętni mogą się zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, gdzie uzyskają stosowne informacje. WKU prowadzi również nabór do pozostałych rodzajów wojsk w ramach służby przygotowawczej , a także do szkół wojskowych.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił organizację ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym na terenie powiatu nowomiejskiego. Poinformował, że w poszczególnych Komendach Powiatowych PSP znajdują się wyspecjalizowane grupy ratownicze zajmujące się m. in. ratownictwem wodnym, unieszkodliwianiem zagrożeń ekologicznych, poszukiwaniem osób zaginionych itp.. Również w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszego powiatu, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego znajdują się wyspecjalizowane grupy w zakresie ratownictwa wodnego jak np. OSP Bratian, OSP Skarlin, ratownictwa technicznego – OSP Marzęcice, OSP Brzozie, OSP Biskupiec. Podkreślono, że dzięki temu rozwiązaniu specjalnie przygotowani ratownicy oraz typowo specjalistyczny sprzęt będący na ich wyposażeniu zwiększa efektywność działań ratowniczych. Członkowie PZZK zapoznali się też i zaopiniowali Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany na nowo w oparciu o wytyczne Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w cyklu dwuletnim, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym przez Starostę Nowomiejskiego. Najogólniej Plan w sposób szczegółowy definiuje najważniejsze zagrożenia dla naszego powiatu, a także określa procedury postępowania Starosty Nowomiejskiego oraz jednostek powiatowych w zakresie likwidacji lub ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych na terenie naszego powiatu. Plan zostanie następnie przedłożony do zatwierdzenia Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu. Po spełnieniu tych wymogów będzie stanowił podstawowy akt prawny na szczeblu powiatu w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Tym samym przestanie obowiązywać wcześniejsza wersja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego z roku 2016.

Czytany 972 razy