poniedziałek, 14 styczeń 2019 13:05

Toast noworoczny

Napisane przez

11 stycznia 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odbył się tradycyjny Powiatowo - Miejski Toast Noworoczny. Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego Józefem Blankiem gościli na nim prawie 200 osób.  Wśród gości obecni  byli: w zastępstwie marszałka województwa Marka Gustawa Brzezina dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Bogdan Bartnicki, Jolanta Szulc – radna sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego, Starosta Brodnicki Piotr Boiński,  przedstawiciele władz samorządów gminnych, radni, przedstawiciele służb, inspekcji i straży,  przedsiębiorcy i rzemieślnicy z terenu miasta i powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych – miejskich i powiatowych, urzędnicy, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz lokalnych mediów. Przybyłych gości przywitał starosta powiatu i burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Gospodarze złożyli życzenia noworoczne. Włodarze w krótkich wystąpieniach swą uwagę poświęcili na podsumowanie zrealizowanych w roku 2018 i planowanych na rok 2019 zadaniach inwestycyjnych.  Uroczystość uświetnił występ Mirosława Derdasa – nowomiejskiego Elvisa Presleya. Po części artystycznej Starosta Nowomiejski i Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zaprosili gości na poczęstunek.  

Czytany 1257 razy