środa, 30 styczeń 2019 15:22

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu - 29.01.2019

Napisane przez

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.  W posiedzeniu uczestniczyli radni, Dyrektor Szpitala Powiatowego Bogumił Kurowski, Skarbnik Powiatu Halina Bartkowska oraz Pielęgniarka Naczelna Mariola Haska. W pierwszej części posiedzenia Dyrektor oprowadził radnych po wyremontowanym budynku Oddziału Chirurgicznego. Druga część spotkania odbyła się na sali konferencyjnej oddziału. Krótkiego wprowadzenia dokonał Starosta Andrzej Ochlak. Skupił się na kwestiach związanych z przygotowaniami do inwestycji, zmianach projektu i kosztorysu, problemach ze znalezieniem wykonawcy robót (rozstrzygnięcie przyniósł dopiero trzeci przetarg). Podkreślał, że dzięki zaangażowaniu wykonawcy robót i wielu innych osób, które brały udział w procesie inwestycyjnym, realizacja inwestycji przebiegła bardzo sprawnie. Radni byli pod wrażeniem tego, jak starannie, z zachowaniem historycznych elementów, wyremontowano ponad 100-letni budynek chirurgii. Dyrektor przedstawił stanowiska i wystąpienia jakie kierowano do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji finansowej szpitala, przede wszystkim jego niedofinansowania. Następnie zapoznał radnych ze szczegółową informacją na temat organizacji, finansów i obsady kadrowej placówki.  Spotkanie zakończono zaproszeniem na uroczyste otwarcie wyremontowanego oddziału, które odbędzie się 11 lutego 2019.

Tekst i foto: BR

Czytany 1008 razy