poniedziałek, 11 luty 2019 09:59

Uroczystość nadania patrona warmińsko – mazurskiej Policji

Napisane przez

Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński były Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim (w latach 1935 – 1939) został patronem policjantów z Warmii i Mazur. W uroczystościach odsłonięcia pamiątkowej tablicy przed Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie wzięli udział insp. Jacek Drozdowski obecny Komendant Nowomiejskiej Policji oraz Andrzej Ochlak Starosta Nowomiejski.
W czwartek (07.02.2019 r) o godz. 10:00 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, odbyła się uroczystość nadania patrona warmińsko – mazurskiej Policji. Został nim nadkom. Heliodor Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim w latach 1935-1939, zabity przez NKWD w 1940r. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawicieli powiatu nowomiejskiego: obecny Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski oraz Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, posłowie i posłanki na Sejm RP Iwona Arent, Jerzy Gosiewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, podinsp. Monika Florczuk Naczelnik Wydziału Promocji Policji BKS KGP oraz gospodarz spotkania insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Policyjnej Asysty Honorowej oraz pocztu sztandarowego KWP na miejsce uroczystości. Następnie insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji przywitał się z dowódcą uroczystości, a następnie oddał honor sztandarowi KWP w Olsztynie. Po przywitaniu gości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Wojewoda Warmińsko – Mazurski odsłonili pamiątkową tablicę patrona garnizonu warmińsko – mazurskiego. Po sygnale trębacza odczytano list Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, po którym nastąpiły oficjalne przemówienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Mirona Sycza i innych. Po przemówieniach pod tablicą pamiątkową złożone zostały kwiaty i uroczystość została zakończona.

Spod budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie goście przenieśli się do CEiK-u w Olsztynie, gdzie aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”, którzy odwiedzają garnizony policji w całym kraju, wystawili spektakl „Służba”. Aktorzy, którymi są policjanci, pracownicy cywilni policji oraz członkowie ich rodzin, w ten artystyczny sposób uczcili rocznicę 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor Gruszczyński s. Stanisława i Aleksandry z Dowgiałłów, ur. 20 VII 1892 w Radziwiliszkach (Litwa). W Wojsku Polskim od 6 XI 1918 do 25 X 1921 (korpus Dowborczyków), odszedł z wojska w stopniu kapitana piechoty rezerwy. Następnie skierowano go do szkoły oficerskiej w Dęblinie. Później służbę pełnił w tzw. baonach celnych i Wojskowej Straży Granicznej. W policji od 1 XI 1923 roku, służbę pełnił m.in. w Wilnie i Grudziądzu. Heliodor Gruszczyński został mianowany komisarzem Policji 1 VII 1930. Od 17 VII 1935 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim do 1939 roku. Został zamordowany prze funkcjonariuszy NKWD w Kalininie (Twer) wiosną 1940 roku. Spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w Miednoje.
Pośmiertnie został Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. W listopadzie 2007 roku ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy - Uczcijmy Pamięć Bohaterów” mianował pośmiertnie Heliodora Gruszczyńskiego na stopień nadkomisarza Policji.
W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej (w 2010 roku) uczniowie Zespołu Szkół w Mrocznie (powiat nowomiejski) uczcili pamięć zamordowanego nadkomisarza Heliodora Gruszczyńskiego, sadząc na terenie placówki oświatowej „Dąb Pamięci”. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Honorowy patronat nad tym projektem objął ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński.
Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński przekazał ojczyźnie największy dar – oddał za nią swoje życie. Taka patriotyczna i heroiczna postawa jest godna naśladowania dla każdego policjanta z garnizonu warmińsko – mazurskiego.
Tablica pamiątkowa została sfinansowana ze środków własnych własnych KWP w Olsztynie.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński w liście skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie napisał:

"Niepodległość ojczyzny to dar na który czekało, i o który walczyło wiele pokoleń naszych rodaków. Dlatego spoczywa na nas moralny obowiązek pamięci o bohaterach, którzy poświęcili całe swoje życie walce o wolność i dobro Polski. Z pewnością jedną z takich osób jest nadkom. Heliodor Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim, zabity przez NKWD w 1940r. To właśnie on jest przykładem poświęcenia i patriotyzmu, a także wierności ideałom do końca życia".

Zdjęcia i tekst: KPP NML

Czytany 970 razy