czwartek, 21 luty 2019 14:06

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym w 2019

Napisane przez

1) Promowanie zdrowego stylu życia :
Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 350,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Wyjazdy na baseny solankowe - 1 550,00 zł
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Rejs po Jezioraku dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 1 500,00 zł
2) Promowanie tradycji kulturowych
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Festiwal Piosenki Patriotycznej - 500,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Zabytkowych „Kompresja” - zjazd miłośników motocykli zabytkowych- 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik -„Działajmy razem i uczmy się od siebie” - 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - V Festiwal Chleba Ziemi Lubawskiej - 1 000.00 zł
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - V Festiwal Gwary Ziemi Lubawskiej - 1 300.00 zł
3) Aktywizacja Niepełnosprawnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nowe Miasto Lubawskie - Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych- 1 600,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” - Smaki jesieni - 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - 2 dniowe spotkanie dzieci niepełnosprawnych w Gaju- 2 200, 00 zł
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście Lubawskim Sztygara- wyjazd seniorów do wioski tematycznej- 1 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu -„Kręć się kręć wrzeciono”- 800,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - Poznajemy Gminy Powiatu Nowomiejskiego - Kurzętnik - 1 200,00 zł
5) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Prowadzenie konsultacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - 5 000, 00 zł
6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - Czynny wypoczynek młodzieży - zajęcia ze strzelectwa dla młodzieży- 2 000,00 zł
7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Automobilklub Nowomiejski - organizacja górskiego super sprintu i rajdu nowomiejskiego
- 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych - 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - zawody strzeleckie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych - 1 500,00 zł
- Klub Sportowy Drwęca - zajęcia dodatkowe dla grup młodzieżowych w szkoleniu piłki nożnej-2 500,00 zł
8) Turystyka i krajoznawstwo
- Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” - Boczne drogi. Młodzieżowe krajoznawstwo regionalne - 2 000,00 zł
9) Ochrona zwierząt
- Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Przytul Psisko - Bieg na 4 łapy - 3 000,00 zł

Czytany 921 razy