piątek, 17 maj 2019 12:55

XVI Powiatowy Happening Ekologiczny w Jamielniku: „Co brzęczy w ulu i śpiewa w lesie”

Napisane przez

16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku odbył się kolejny, XVI Powiatowy Happening Ekologiczny dla uczniów klas I-III. W tym roku został on przeprowadzony pod hasłem „Co brzęczy w ulu i śpiewa w lesie”, gdyż myślą przewodnią tegorocznej edycji jest edukacja w zakresie wiedzy o ptakach i owadach.
Udział wzięły zespoły ze szkół podstawowych z Gwiździn, Nowego Grodziczna, Radomna i Jamielnika. Uczniowie byli przebrani za owady – pszczoły i biedronki. Każda z grup prezentowała swoje ekologiczne hasło oraz plakat. Wspólnie odśpiewano i odtańczono na wstępie piosenkę ekologiczną.
Następnie przeprowadzono część edukacyjną w postaci pogadanek, prezentacji i dyskusji. Pomagali w tym zaproszeni pracownicy m.in. Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, którzy przeprowadzili dwie prelekcje w wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: o roli owadów w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w zapylaniu roślin oraz o ochronie ptaków dziuplastych – rola budek lęgowych. Pani Kinga Sulej z Nadleśnictwa Jamy opowiedziała dzieciom, co ciekawego dzieje się wiosną w lesie. Niezmiernie interesujące zajęcia poprowadził Pan Sławomir Samulski – lokalny pszczelarz. Przedstawił z wykorzystaniem modelu ula z żyjącym rojem pszczół proces wytwarzania miodu i produktów pszczelich. Opowiedział wiele ciekawostek o życiu pszczół, pokazał też narzędzia i ubrania pszczelarza. Następnie miały miejsce pouczające zabawy w segregowanie śmieci i recykling. Równolegle odbyły się warsztaty plastyczne: rysunki i tworzenie maskotki pszczoły. Na zakończenie, po poczęstunku, dokonano wręczenia nagród i podziękowań. Niestety z powody niesprzyjającej pogody – nie zasadzono tradycyjnie przed szkołą drzewka. Zostanie to dokonane w najbliższym sposobnym terminie, gdyż upamiętniające happening drzewko – tym razem w postaci jarzębu szwedzkiego tawułę japońską, zostało ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pozostałe szkoły również otrzymały od Starostwa sadzonki drzew do zasadzenia przy swoich szkołach. Wszystkie szkoły otrzymały również budki lęgowe dla ptaków typ A do rozwieszenia na terenach przyszkolnych. Dzieci z przyjezdnych szkół otrzymały też albumy o przyrodzie powiatu nowomiejskiego. Należy podkreślić, że jak zwykle impreza była świetnie przygotowana. Wystrój Sali, bogactwo elementów przyrodniczych, urozmaicony i bardzo ciekawy program nakazują wyrazić słowa wielkiego uznania dla organizatorów i ich zaangażowania. Wielkie zaciekawienie dzieci zajęciami podczas happeningu i uśmiechnięte buzie świadczą o potrzebie organizacji takich imprez. Happening ekologiczny w Jamielniku od lat należy do najciekawszych i najlepiej zorganizowanych imprez ekologicznych w województwie.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Puwalski

Czytany 779 razy