środa, 29 maj 2019 11:55

Dni Lasu

Napisane przez

W dniu 28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu miały miejsce obchody „Dni Lasu”. Głównym, oprócz szkoły, organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu oraz Gazeta Nowomiejska. Dni Lasu są wspierane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano m.in. konkurs fotograficzny „Leśne ptaki w obiektywie”. Wzięło w nim udział 11 młodych autorów prac. Nadesłane zdjęcia były bardzo ciekawe, dobre technicznie i przedstawiające dobrze dobrane ujęcia, w tym rzadkich gatunków ptaków. Podczas gali Dni Lasu dokonano rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników.
I miejsce – Michalina Cherkowska
II miejsce – Tomasz Ewertowski
III miejsce – Wiktor Karbowski.
Przyznano także wyróżnienie Krzysztofowi Siemianowskiemu. Nagrodę specjalną Gazety Nowomiejskiej za najlepsze zdjęcie przypadła Michalinie Cherkowskiej za fotografię „Jemiołuszka”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody od Starostwa Powiatowego: budki lęgowe dla ptaków i karmniki. Pan Jan Ostrowski – prezes lokalnego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu przedstawił zgromadzonym dzieciom rys historyczny lasów okolic Łąkorza, w szczególności dawnego Nadleśnictwa Łąkorz. Krzysztof Puwalski ze Starostwa Powiatowego poprowadził prelekcję na temat ochrony ptaków dziuplastych, zasad budowy i umieszczania budek lęgowych. Kamil Gąsiorowski z Nadleśnictwa Jamy zaprezentował wysokie i rzadkie już obecnie umiejętności odgrywania sygnałów polowania na myśliwskim rogu sygnalizacyjnym. Usłyszeliśmy m.in. początek polowania, przerwę na posiłek, ogłoszenie króla polowania i króla pudlarzy, sygnał dzik na rozkładzie, zakończenie polowania itd. Uczestnicy Dni Lasu mieli również okazję obejrzeć wystawę „Praca w lesie” w miejscowym muzeum w zabytkowej chacie w Łąkorzu. Eksponaty i ich zastosowanie praktyczne przybliżyli dzieciom pracownicy Nadleśnictw Jamy i Brodnica. Następnie dzieci spędziły mile czas przy ognisku z kiełbaskami, mogły spróbować również pieczonych folklorystycznymi technikami podpłomyków. Mimo kapryśnej pogody dzieci były usatysfakcjonowane, z pewnością uświadomiły sobie ogromne znaczenie lasu w życiu człowieka i będą odtąd darzyć go jeszcze większym szacunkiem.

Tekst i zdjęcia: OŚ

Czytany 918 razy