poniedziałek, 08 lipiec 2019 14:14

„Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”

Napisane przez

4 lipca 2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Konsultacje zostały zorganizowane przez Starostę Nowomiejskiego z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na spotkaniu gościli min. Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin, Pani Lidia Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Radna Sejmiku Województwa Pani Jolanta Szulc, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z terenu powiatu,  przedstawicie radnych powiatowych, przedstawiciele służb, straży i jednostek powiatu. Spotkanie  otworzył Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak. Podczas spotkania Pani Lidia Wójtowicz przedstawiła założenia zawarte w projekcie strategii województwa. Dyskusja nad projektem została zdominowana przez zagadnienia dotyczące podniesienia znaczenia drogi krajowej nr 15, drogi wojewódzkiej nr 538 , możliwości rozwojowych w Obszarach Strategicznej Interwencji zdefiniowanych w strategii oraz rozbudowie infrastruktury turystycznej w szczególności kontynuowaniu budowy ścieżki rowerowej łączącej Brodnicę z Iławą a przebiegająca przez Powiat Nowomiejski (dawna linia kolejowa).

Tekst: FP

Czytany 908 razy