Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

piątek, 10 maj 2019 15:00

Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja 2019 w Nowym Mieście Lubawskim obchodzono Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto państwowe upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie, obchodzone po podpisaniu Aktu Kapitulacji III Rzeczy 8 maja 1945, o godzinie 23.01 (czasu środkowo europejskiego) w Berlinie. Po uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w nowomiejskiej bazylice władze Powiatu Nowomiejskiego oraz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego, duchowni, delegacje z pocztami sztandarowymi z instytucji państwowych, uczniowie nowomiejskich szkół, harcerze, kombatanci, przedstawiciele mniejszości narodowych udali się w pochodzie do miejsc pamięci. Kwiaty złożono w miejscu siedziby Selbstschutzu oraz pod pomnikiem tragicznie pomordowanych ofiar 7 grudnia 1939.

Tekst i zdjęcia: OP

piątek, 26 kwiecień 2019 10:26

Informacja z VII Sesji Rady Powiatu

Podczas VII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2019 r. uhonorowano ucznia klasy maturalnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – Mateusza Czarnomskiego. Mateusz jest laureatem Konkursu Chemicznego „Wygraj indeks” organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Zajął także I miejsce na etapie okręgowym XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Gratulacje otrzymały również jego nauczycielki prowadzące – pani Alina Dziekońska oraz pani Paulina Orłowska.
Na sesję przybył również pan Mirosław Raduszewski – Dyrektor Kontraktu, PORR (Polska) S.A. Pan Raduszewski przedstawił informację na temat budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Koszt budowy obwodnicy długości 18 kilometrów to 318 193 128 zł. Planowany termin zakończenia - 1 czerwca 2021 r. Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i wybuduj”. W ramach zadania oprócz budowy jezdni o szerokości 2 x 3,50 m plus 3,50 m, wybudowanych zostanie 8 wiaduktów drogowych, 1 most i 4 przejścia dla zwierząt.
Dodatkowym punktem, o który rozszerzono porządek obrad sesji, była informacja o sytuacji strajkowej w jednostkach oświatowych podległych staroście. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych – pani Barbara Przeradzka – Martko i pan Mirosław Wodara poinformowali, że w szkołach trwa akcja strajkowa. W tej chwili ma formę strajku rotacyjnego. Jednak wszystko wskazuje na to, że od najbliższej soboty strajk będzie zawieszony, zgodnie z decyzją Przewodniczącego ZNP. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia, żeby matury nie odbyły się zgodnie z planem. Rady klasyfikacyjne odbyły się zgodnie z procedurami. Powołano zespoły nadzorujące egzaminy pisemne oraz komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów ustnych.

Tekst i zdjęcia: BR

czwartek, 18 kwiecień 2019 13:38

VII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję VII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu. 
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja na temat realizacji inwestycji: Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego.
 10. Roczne sprawozdania z działalności: Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Domu Dziecka w Pacółtowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w NML oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w NML.  
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny – Wonna i drogi powiatowej Nr 1333N Iława – Karaś – dr. nr 1299N (Wonna)”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra”.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
 
Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Sporządziła: Anna Andrzejczak

12 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie pt.: „Motywowanie sprawcy przemocy do zmiany” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim. Osobą prowadzącą była Pani Danuta Górny - psycholog. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ww. spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wyrazili chęć brania udziału w szkoleniach związanych z podobną tematyką.

niedziela, 14 kwiecień 2019 19:42

9. Jarmark Wielkanocny - 14.04.2019

Już po raz IX Starostwo Powiatowe przy udziale Urzędu Miasta zorganizowało Jarmark Wielkanocny. Oczywiście, jak przystało na Jarmark Wielkanocny, na rynku nowomiejskim stanęły kramy z biżuterią, rękodziełem artystycznym i świątecznymi prezentami. Przeważały stoiska z ozdobami wielkanocnymi. Na jarmarku można było nabyć wędliny, sery i chleb, ale również nietypowe produkty: chałwę i wyroby litewskie. Nie zawiedli lokalni rękodzielnicy, którzy promowali wykonane przez siebie rękodzieło artystyczne. Tradycją tej imprezy są występy wokalne dzieci z Miejskiego Centrum Kultury z Nowego Miasta Lubawskiego, które dumnie prezentowały talent wokalny wystawcom i odwiedzającym jarmark. 

1. Roksana Kłosowska
2. Aleksandra Jaroszewska
3. Magdalena Jaroszewska
4. Maria Makowska
5. Małgorzata Żurawska
6. Iga Nowicka

Po raz kolejny Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych z Kurzętnika Mirosławem Wodara częstował wielkanocnymi specjałami. W tym roku był to wielkanocny pasztet.
Niespodzianką był konkurs dla 5 zespołów spośród zwiedzających , których zadaniem było wykonanie Ekologicznej ozdoby Wielkanocnej. Jury na czele Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przyznało nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.

Z okazji jarmarku Starostwo Powiatowe ogłosiło powiatowe konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych, których rozstrzygnięcie odbyło się na rynku nowomiejskim. Spośród 131 prac plastycznych nadesłanych do siedziby urzędu komisja wyłoniła następujące prace:
W kategorii kl. I-III „Pisanka Wielkanocna”
1. Agata Bernaciak SP Biskupic
2. Marcel Malinowski SP Brzozie Lubawskie
3. Kaja Czajkowska SP Brzozie Lubawskie
4. Olga Płachecka ZS w Bielicach
5. Ewa Lizak SP Ostrowite
6. Adrianna Wydrachowska SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim
7. Dominika Woźniak SP w Szwarcenowie
8. Wiktoria Schufreida SSP w Tylicach
9. Mateusz Szymański SP w Bratianie
10. Julia Mróz SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim

W kategorii kl. IV-VIII „Palma Wielkanocna”
1. Roksana Cegielska SP Brzozie Lubawskie
2. Wiktor Zieliński SP Brzozie Lubawskie
3. Karolina Truszczyńska SSP w Tylicach
4. Julia Lubczyńska SP nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim
5. Sebastian Nawrocki SP Brzozie Lubawskie
6. Piotr Waruszewski SP Brzozie Lubawskie
7. Natalia Starościak SP Łąkorz
8. Kinga Michalska SP Tereszewo
9. Alicja Martewicz SP Szwarcenowo
10. Sebastian Golubski SP Brzozie Lubawskie
11. Aleksandra Kowalska SP Zwiniarz

Warto wspomnieć o tradycyjnym już konkursie rozstrzygniętym wśród wystawców . w tym roku statuetka za najładniejszą ozdobę wielkanocną trafiła do pani Agnieszki Śmiechowskiej. Piękna wiosenna pogoda sprzyjała organizacji jarmarku wystawcom i ich klientom.

Tekst: OP, zdjęcia: ORKA

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00-14.00 odbyło się szkolenie „Mutyzm wybiórczy jako zaburzenie lękowe. Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, które zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.
Szkolenie objęte zostało patronatem Stowarzyszenia „Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego”. Osobą prowadzącą była Pani Anna Łąpieś - członkini Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Mutyzmu Wybiórczego, rodzic dziecka z mutyzmem wybiórczym, uczestniczka certyfikowanych szkoleń z zakresu mutyzmu wybiórczego, koordynator elbląskiej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.
Szkolenie przeznaczone było jest dla nauczycieli i specjalistów szkolnych, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Celem szkolenia było popularyzowanie wiedzy z zakresu przyczyn MW, objawów oraz pomocy dzieciom i młodzieży z mutyzmem wybiórczym.
Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, które pojawia się najczęściej między drugim a piątym rokiem życia. Dziecko z MW swobodnie rozmawia w domu, ale milczy lub nie rozmawia swobodnie w przedszkolu, szkole czy też w innych sytuacjach społecznych.
Więcej o MW można znaleźć na http://www.mutyzm.org.pl/

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
Część I.
1. Definicja, istota i przyczyny mutyzmu wybiórczego (MW).
2. Czynniki wpływające na pojawienie się MW.
3. Kluczowe objawy i cechy dziecka z MW.
4. Mutyzm wybiórczy ciężkiego i lekkiego stopnia.
5. Zaburzenia współwystępujące z MW.
6. Proces diagnostyczny dziecka z MW.
Część II.
1. Obszary, metody i sposoby terapii.
2. Planowanie terapii dziecka z MW w środowisku domowym i w placówce.
3. Podstawowe zasady pracy terapeutycznej z dzieckiem.
4. Terapia MW u nastolatków.
5. Farmakoterapia w leczeniu MW.
6. Skuteczność terapii grupowej i terapii „gabinetowej”.
7. Najczęściej popełniane błędy i przyczyny niepowodzeń w terapii MW.
Część III.
Pytania uczestników warsztatów.

W szkoleniu wzięło udział 60 osób, co przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Szkolenie wpisuje się w ideę edukacji włączającej i jest jednym z kilku zadań, które PCRE realizuje w tej kwestii w tym roku szkolnym. Przy okazji, że kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, na znak solidarności z osobami z autyzmem każdy uczestnik otrzymał niebieskie serduszko, a ekipa PCRE była w niebieskich koszulkach.
Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu. Zapraszamy do galerii na profilu PCRE

Nowe Miasto Lubawskie, 6.04.2019

Iwona Krajewska
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 4726038
http://www.ppp-nml.pl/
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie odbyły się powiatowe eliminacje konkursu ortograficznego ,,O Złote Pióro Starosty”. Do rywalizacji stanęło 40 uczniów- laureatów eliminacji miejskich i gminnych w następujących kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV-VI, szkoły podstawowe kl. VII-VIII i III Gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowe. Teksty dyktand na powiatowe eliminacje przygotował ODN w Elblągu.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
1. Szkoły podstawowe kl. IV-VI :
I miejsce - Magdalena Grzywacz - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim
II miejsce - Martyna Leśniewska - Zespół Szkół Podstawowych w Szwarcenowie
III miejsce - Aleksandra Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu
2. Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII i III Gimnazjum:
I miejsca - Dorota Figurska - Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lubawskim
II miejsca - Zuzanna Nowak - Szkoła Podstawowa w Grodzicznie
III miejsca - Wiktoria Kiełbowicz - Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach
3. Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce - Olga Górzyńska- Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim
II miejsce - Michalina Cherkowska- Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwid w Nowym Mieście Lubawskim
III miejsce - Oliwia Trzcińska- Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwid w Nowym Mieście Lubawskim


Wszystkim zwycięzcom nagrody w postaci piór i długopisów ufundował Starosta Nowomiejski- Andrzej Ochlak. Laureatom konkursu życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach ortograficznych.

Tekst i zdjęcia: OP

3 kwietnia 2019 r. Starostwo Powiatowe we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego War-Motor z Nowego Miasta Lubawskiego zorganizowało kolejne powiatowe eliminacje do Warmińsko- Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego. Do rywalizacji stanęły cztery drużyny, po dwie ze szkoły ponadpodstawowej z Kurzętnika i z Nowego Miasta Lubawskiego. Turniej składał się z siedmiu konkurencji: testu z wiedzy ogólnej o ruchu drogowym, testu skrzyżowań, testu z historii motoryzacji, sprawdzianu z umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługi codziennej samochodu, jazdy sprawnościowej motorowerem, jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. „talerzem Stewarta” . Sędzią głównym turnieju był Paweł Kamiński z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, a wspomagał go Andrzej Kirzeniewski z Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto Lider. Sędziami w konkurencji pomocy przedmedycznej byli Halina Kleinowska z Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Adrian Skirgajło z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zwycięzcą już po raz kolejny została drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych z Kurzętnika, jednak tym razem z niewielką różnicą punktów. O zwycięstwie zadecydowały punkty z jazdy sprawnościowej z „talerzem Stewarta” , która wymaga wielkiej precyzji oraz opanowania. Reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych z Kurzętnika za zajęcie I miejsca otrzymała puchar Starosty Nowomiejskiego oraz bon szkoleniowy o wartości 1200 zł ufundowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego War- Motor w Nowym Mieście Lubawskim. Pozostałe drużyny zostały nagrodzone rzeczowymi nagrodami zakupionymi dzięki wsparciu ośrodków Szkoleniowych Kierowców i firm transportowych z terenu powiatu nowomiejskiego. Tymoteusz Ostrowski, Łukasz Ruciński, Patryk Szczawiński, będą reprezentowali powiat nowomiejski na Finale Wojewódzkim. Życzymy powodzenia.

Tekst i zdjęcia: OP

 
 Działając w oparciu o art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397) oraz art. 187 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) w z y w a m  do odbioru rzeczy znalezionej:
 
• Pieniądze
 
Jednocześnie informuję, że:
 
W myśl art. 187  § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy znalezionej oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Rzecz znaleziona może być wydana po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.  
piątek, 29 marzec 2019 11:15

Informacja z VI Sesji Rady Powiatu

Podczas VI Sesji Rady Powiatu wręczono wyróżnienia laureatom plebiscytu „Gazety Olsztyńskiej” – SuperSołtys 2018”. Wyróżnienia otrzymali: pani Maria NADOLSKA – Sołtys wsi Boleszyn, gmina Grodziczno - tytuł SuperSołtysa województwa warmińsko mazurskiego, pan Piotr HAUZER – Sołtys wsi Linowiec, gmina Grodziczno - tytuł Brązowego Sołtysa województwa warmińsko mazurskiego, pani Anna Lewicka – Sołtys wsi Kurzętnik - tytuł Brązowego Sołtysa powiatu nowomiejskiego. Na sesji przywitano również nowego Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP – st. kpt. Krzysztofa Szałkowskiego. Nagranie z sesji dostępne jest na stronie www.crv.pl